UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO - POLITIČKE STUDIJE
NOVI SAD

 obaveštava da je raspisan

K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2021/22 GODINU


Fakultet će upisivati studente na sledeće studijske programe:

  1. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA (80 studenata)
  2. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE (60 studenata)
  • Dokumentacija koja je potrebana za upis - pogledajte ovde

Upis nove akademske godine

Svi studenti koji zaključno sa oktobarskim ispitnim rokom 2020/2021 g. polože ispite sa godine koju studiraju sa rezultatom od najmanje 37 ESPB, imaju pravo da upišu narednu godinu studija, nezavisno od toga da li su im preostali nepoloženi predmeti sa iste ili različitih godina studija.

Upis nepoloženih predmeta

Pri upisu naredne godine studija studenti ponovo upisuju i sve predmete koje nisu položili, nezavisno od toga da li se oni nalaze na istoj ili različitim godinama studija.

Prvu godinu osnovnih akademskih studija može upisati lice koje ima završenu srednju školu, svih obrazovnih profila. Kandidat koji konkuriše za upis na prvu godinu studija polaže ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Pravo upisa, pod istim uslovima, na prvu godinu osnovnih studija imaju i strani državljani.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog tokom srednjoškolskog obrazovanja i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Žalbe na utvrđeni redosled se mogu podneti u roku od pet dana od dana isticanja redosleda kandidata na oglasnoj tabli Fakulteta.

Osnovne studije prava traju četiri godine (240 ESPB) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv „diplomirani pravnik“.

Osnovne studije politikologije traju tri godine (180 ESPB) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv „politikolog“.

Prijave za osnovne akademske  studije prava i politikologije se podnose od 01.04.2021. godine.

U akademskoj 2020/2021. godini školarina za osnovne akademske studije iznosi 1.480 € u dinarskoj protivvrednosti, i može se plaćati u ratama. Kandidati za upis na osnovne akademske studije koji su nosioci Vukove diplome oslobođeni su plaćanja školarine na prvoj godini studija. Kandidati koji su imali odličan uspeh u sva četiri razreda srednje škole plaćaju 75% propisane školarine na prvoj godini studija.

Prijem i razgovor sa budućim studentima i njihovim roditeljima je svakog dana, osim nedelje, od 10-14 časova.

Ispit sklonosti i sposobnosti će se održati u prostorijama Fakulteta (ulica Narodnog fronta 53, Novi Sad) u u terminima koji će biti određeni.

Sve potrebne informacije o uslovima upisa i drugim pitanjima studiranja na Fakultetu mogu se dobiti na sledećim telefonskim brojevima:       

021/417-633


E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3