UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO - POLITIČKE STUDIJE
NOVI SAD

 obaveštava da je raspisan

K O N K U R S

ZA UPIS STUDENATA U ŠKOLSKU 2021/22 GODINU

 

Fakultet će upisivati studente na sledeće studijske programe:

  1. MASTER STUDIJE PRAVA (30 STUDENATA)
  2. MASTER STUDIJE POLITIKOLOGIJE (20 STUDENATA)

  Na master akademske studije prava mogu se upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije prava dok na master akademske studije politikologije mogu se upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije politikologije (osnovne studije političkih nauka), prava, ekonomije, sociologije, filozofije, psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka.

   Master studije prava traju godinu dana. Upisuju ih lica koja imaju fakultetsku diplomu diplomiranog pravnika (studije prava u četvorogodišnjem trajanju sa 240 ESPB bodova).

   Jednogodišnje master studije politikologije (tj. direktan upis na drugu godinu master studija politikologije), upisuje lice koje ima fakultetsku diplomu diplomiranog politikologa odnosno drugu odgovarajuću diplomu iz oblasti humanističkih i društvenih nauka (akademske studije u četvorogodišnjem trajanju sa 240 ESPB bodova). Ova lica upisuju drugu godinu studija i na njih se primenjuje Studijski program master studija politikologije koji se odnosi na drugu godinu studija, uz dodatni uslov da su položili, odnosno da do odobravanja teme master rada polože opšteobavezne predmete iz prve godine studija ovog studijskog programa (predmeti: Teorije i modeli demokratije i Politička sociologija savremenog društva).

   Dvogodišnje master studije politikologije može upisati lice koje ima fakultetsku diplomu trogodišnjih osnovnih akademskih studija sa 180 ESPB bodova. Ova lica upisuju prvu godinu studija i na njih se primenjuje Studijski program master studija politikologije u celini.

   Prijave za master studije prava i politikologije se podnose od 01.04.2021. do 15.10.2022. godine.

   U akademskoj 2020/2021. godini školarina za master akademske studije iznosi 1.700 € u dinarskoj protivvrednosti, i može se plaćati u ratama.

   Prijem i razgovor sa budućim studentima i njihovim roditeljima je svakog dana, osim nedelje, od 10-14 časova.

   Sve potrebne informacije o uslovima upisa i drugim pitanjima studiranja na Fakultetu mogu se dobiti na sledećim telefonskim brojevima:       

  021/417-633; 417-634

  E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3