logo fepps

Upis

Preliminarna prijava

Preliminarni anketni list

Dokumentacija za upis na master studije

Kandidati prilikom upisa na I godinu master akademskih studija podnose sledeća dokumenta:

 • Prijavu
 • diplomu o završenim studijama prava (ukoliko se upisuju master akademske studije prava)
 • diplomu o završenim studijama politikologije/prava/ ekonomije/sociologije/filozofije/psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka. (ukoliko se upisuju master akademske studije politikologije)
 • izvod iz matične knjige rođenih

Dokumentacija za upis

Kandidati prilikom upisa na I godinu osnovnih akademskih studija podnose sledeća dokumenta:

 • Overene fotokopije svedočanstva sva četiri razreda srednje škole
 • Overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi
 • Izvod iz matične knjige rođenih (da nije stariji od 3 godine)
 • Dokaz o uplati prve rate školarine
 • Tri slike veličine 3.5 cm x 4.5cm

Upis nove akademske godine

Svi studenti koji zaključno sa septembarskim ispitnim rokom polože ispite sa godine koju studiraju sa rezultatom od najmanje 37 ESPB imaju pravo da upišu narednu godinu studija, nezavisno od toga da li su im preostali nepoloženi predmeti sa iste ili različitih godina studija.

Upis nepoloženih predmeta

Pri upisu naredne godine studija studenti ponovo upisuju i sve predmete koje nisu položili, nezavisno od toga da li se oni nalaze na istoj ili različitim godinama studija.

Primer uplatnice

 

Predupisni period

PREDUPISNI PERIOD

Za sve naše buduće studente koji pokazuju inicijativu i zainteresovani su za upis pre svih, nudimo posebne uslove. S obzirom da Fakultet svake godine prima ograničen broj studenata na osnovne akademske studije (80 na studije prava, 60 na studije politikologije), nudimo posebne uslove, odnosno nagrađujemo one najagilnije i najambicioznije. Naime, prijavom na Fakultet u periodu 01.04. - 30.04.  vi rezervišete sebi mesto do kraja 1. upisnog roka. Neophodno je da dođete na Fakultet i popunite prijavu, a svu ostalu dokumentaciju neophodnu za upis možete naknadno dostaviti, nakon zvanične mature i dobijanja diplome. O terminu dolaska na Fakultet radi popunjavanja predupisne prijave dogovorite se sa Studentskoj službom pozivom na telefon 021/417-633. Ukoliko želite već sada da popunite preliminarnu prijavu i anketni list možete to da uradite klikom na ponuđene linkove.


Dobrodošli na Fakultet za evropske pravno-politicke studije!

 

Upis na master akademske studije

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO - POLITIČKE STUDIJE BEOGRAD

obaveštava da je raspisan

K O N K U R S

za upis studenata u akademskoj 2022/2023. godini

Fakultet će upisivati studente na sledeće studijske programe:

 1. MASTER STUDIJE PRAVA (30 STUDENATA)
 2. MASTER STUDIJE POLITIKOLOGIJE (20 STUDENATA)

Na master akademske studije prava mogu se upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije prava dok na master akademske studije politikologije mogu se upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije politikologije (osnovne studije političkih nauka), prava, ekonomije, sociologije, filozofije, psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka.

Master studije prava traju godinu dana. Upisuju ih lica koja imaju fakultetsku diplomu diplomiranog pravnika (studije prava u četvorogodišnjem trajanju sa 240 ESPB bodova).

Nakon završetka master studija prava student stiče naziv „master pravnik“.

Master studije politikologije može upisati lice koje ima fakultetsku diplomu trogodišnjih osnovnih akademskih studija sa 180 ESPB bodova. Ova lica upisuju prvu godinu studija i na njih se primenjuje Studijski program master studija politikologije u celini.

Prijave za master studije prava i politikologije se podnose od 01.04.2022. do 16.10.2022. godine.

U akademskoj 2022/2023. godini školarina za master akademske studije iznosi 1.900 € u dinarskoj protivvrednosti, i može se plaćati u ratama.

Prijem i razgovor sa budućim studentima i njihovim roditeljima je svakog radnog dana od 10-13 časova na adresi Ratarski put 8a, Beograd (Zemun).

Sve potrebne informacije o uslovima upisa i drugim pitanjima studiranja na Fakultetu mogu se dobiti na sledeće telefonske brojeve 011/630-8274, 011/630-8895, 066 880 8869 ili na e-mail:Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Upis na osnovne akademske studije

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO - POLITIČKE STUDIJE BEOGRAD

obaveštava da je raspisan

  K O N K U R S

za upis studenata u akademskoj 2022/2023. godini

Fakultet će upisivati studente na sledeće studijske programe:

 1. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE PRAVA (80 studenata)
 2. OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE (60 studenata)

Prvu godinu osnovnih akademskih studija može upisati lice koje ima završenu srednju školu, svih obrazovnih profila. Kandidat koji konkuriše za upis na prvu godinu studija polaže ispit za proveru sklonosti i sposobnosti. Pravo upisa, pod istim uslovima, na prvu godinu osnovnih studija imaju i strani državljani.

Redosled kandidata za upis na prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha postignutog tokom srednjoškolskog obrazovanja i rezultata postignutih na ispitu za proveru sklonosti i sposobnosti. Žalbe na utvrđeni redosled se mogu podneti u roku od pet dana od dana isticanja redosleda kandidata na oglasnoj tabli Fakulteta.

Uz prijavu kandidati podnose: diplomu o završenoj srednjoj školi, svedočanstva za sve razrede srednje škole, u overenoj fotokopiji i izvod iz matične knjige rođenih.

Osnovne studije prava traju četiri godine (240 ESPB) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv „diplomirani pravnik“.

Osnovne studije politikologije traju tri godine (180 ESPB) i njihovim završetkom stiče se akademski naziv „politikolog“.

U akademskoj 2022/2023. godini školarina za osnovne akademske studije iznosi 1.500 € u dinarskoj protivvrednosti, i može se plaćati u ratama. Kandidati za upis na osnovne akademske studije koji uplate odjednom ceo iznos školarine dobijaju 5% popsuta.

Prijem i razgovor sa budućim studentima i njihovim roditeljima je svakog radnog dana od 10-13 časova na adresi Ratarski put 8a, Beograd (Zemun).

Sve potrebne informacije o uslovima upisa i drugim pitanjima studiranja na Fakultetu mogu se dobiti na sledeće telefonske brojeve 011/630-8274, 011/630-8895, 066 880 8869 ili na e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.