Skip to main content

Prijava ispita

Poštovani studenti,

Prijave ispita za redovni junski ispitni rok će se primati od  22.05.  do 31.05.2023.  , a ispitni rok će se održati od 01. do 30.06.2023. godine.

NAPOMENA:
Studenti su u obavezi da do prijave junskog ispitnog roka izmire školarinu u celosti. Suprotno neće biti u mogućnosti da prijave ispite.

Da bi izvršili elektronsku prijavu ispita morate:

  1. Popuniti obrazac za prijavu ispita (preuzmite obrazac ovde)
  2. Popunjen obrazac pošaljite na e-mail studentske službe