logo fepps

Nastava ponovo u učionicama i amfiteatrima

Poštovane koleginice i kolege, 

Odlukom Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, visokoškolske ustanove mogu nastaviti sa radom u prostorijama ustanove počev od 15. maja 2020. godine, uz poštovanje obaveznih preventivnih mera. 

U skladu sa pratećim preporukama Ministarstva, preostala predavanja i konsultacije će se održati putem on-line nastave kao i u prethodnom periodu. 

Ispiti iz aprilskog i majskog ispitnog roka će biti održani u prostorijama Fakulteta nakon 15. maja, po rasporedu koji će biti istaknut na sajtu Fakulteta.

Ostale aktivnosti, vezane za prijavu i održavanje ispita u junskom ispitnom roku, kao i aktivnosti vezane za upisni period za akademsku 2020/21. će se obaviti prema akademskom kalendaru za akademsku 2019/20. godinu.