logo fepps

IZVOD IZ SAOPŠTENJA REKTORSKOG SAVETA KONFERENCIJE UNIVERZITETA SRBIJE

Drage koleginice i kolege,

U želji da vas upoznamo sa aktuelnim odlukama KONUS-a, stavljamo vam na uvid

 

IZVOD IZ SAOPŠTENJA

REKTORSKOG SAVETA KONFERENCIJE UNIVERZITETA SRBIJE

O PLANU AKTIVNOSTI ZA ORGANIZOVANJE NASTAVKA

AKTUELNE ŠKOLSKE GODINE

Na 10. sednici aktuelnog saziva Rektorskog saveta Konferencije univerziteta Srbije (KONUS), održanoj 28. aprila, a koja je za primarnu funkciju imala pripremu nastavka funkcionisanja univerziteta u okolnostima koje bi trebalo da uslede nakon ukidanja vanrednog stanja, usvojeni su sledeći zaključci, koji se tiču osnovnih i master studija:

- Najvažniji prioritet KONUS-a u ovom trenutku uspešno okončanje letnjeg semestra školske godine 2019/2020. Iz ovog razloga, potrebno je da budu osmišljeni najbolji načini za naknadno organizovanje praktične nastave i adekvatne provere znanja.

- U vrlo kratkom roku od proglašenja pandemije i uvođenja vanrednog stanja, svi univerziteti u sastavu KONUS prešli su na rad na daljinu, koji je podrazumevao organizovanje elektronskog izvođenja nastave, pri čemu završni ispiti i dalje moraju da budu organizovani u sedištu odnosne ustanove. Ispunjenost planiranog obima nastave veoma je visoka, pri čemu su studenti pokazali visok entuzijazam u praćenju nastave i dobro su je prihvatili. Rad na daljinu zahtevao je i veće angažovanje nastavnika nego u uobičajenim okolnostima, pa je ovo je intenzivan period i za njih.

- Nakon ponovnog puštanja u rad međugradskog i gradskog saobraćaja, preduzeće se mere za vraćanje studenata u učionice. Među najvažnijim merama je adekvatna dezinfekcija zgrada svih fakulteta, kao i odgovarajuća obuka za tehničko osoblje, zaduženo za staranje o higijeni u objektima. Za studente i zaposlene biće obezbeđena odgovarajuća zaštitna sredstva u fakultetskim i univerzitetskim zgradama.

- Pošto pojedini fakulteti imaju aprilski ispitni rok, koji zbog vanrednog stanja nije mogao da bude održan, naknadno održavanje tog roka prvi je zadatak, uz obavezno obezbeđivanje propisane fizičke distance u prostorijama u kojima se izvode ispiti ili praktična nastava i konsultacije.

- Prijemni ispiti za upis na fakultete biće prilagođeni ispunjenju obaveza u srednjim školama.

- Fakulteti će u adekvatnoj meri produžiti rokove za izradu i odbranu završnih radova na osnovnim studijama i master radova.

- Univerziteti članovi KONUS preduzeće sve potrebne mere da studentima, nastavnicima, istraživačima i saradnicima bude i nakon ukidanja vanrednog stanja omogućen nesmetan dalji akademski i profesionalni razvoj i ostvarivanje svih njihovih ciljeva i interesa kao članova mnogobrojne i solidarne akademske zajednice u Republici Srbiji. Ovaj visok prioritet članovi KONUS sprovodiće uz poštovanje svih propisanih mera za zaštitu javnog zdravlja i u stalnoj koordinaciji sa nadležnim organima javnih vlasti.