logo fepps

STUDENTSKI PARLAMENT

U petak, 20.04.2018. održana je konstitutivna sednica studentskog parlamenta. Shodno odredbama Statuta Fakulteta, sprovedeni su izbori za članove parlamenta. Takođe, glasanjem članova, izabrani su predsednik i ostali predstavnici parlamenta. U skladu sa predviđenim odredbama Statuta, mandat članova studentskog parlamenta traje godinu dana, tokom kog perioda će aktuelni članovi i rukovodioci parlamenta obavljati poslove iz okvira svojih, Statutom definisanih nadležnosti.