logo fepps

Predavač: Prof. dr Saša Perišić (e-mail: )
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 9
Cilj predmeta:
Objasniti osnovne pojmove o državi i pravu i pružiti osnovu za savladavanje drugih predmeta koji se bave pitanjima države i/ili prava. Uvesti studente u rad sa pravnim aktima (pre svega kroz obradu procesa tumačenja prava i pravnog silogizma-supsumcije).
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja o državi i pravu. Usvajanje pravne terminologije i razvijanje stručnog izražavanja. Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog istraživanja.

Preuzmite: