logo fepps

Metodologija naučnoistraživačkog rada

Studijski program: Master akademske studije prava

Naziv predmeta: Metodologija naučnoistraživačkog rada..

Nastavnik : Doc. dr Slobodan Prodić (E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli. )

Status predmeta:  Obavezan  predmet

Broj ESPB: 6

Uslov:  nema

Cilj predmeta

Usvajanje znanja iz oblasti metodologije društvenih nauka koje se odnose na ontološke, gnoseološke i aksiološke pretpostavke naučnih istraživanja, pripremu - projektovanje istraživanja, neposredno istraživanje, metode i tehnike različitih faza istraživanja, formulisanje i upotrebu naučnih zaključaka.

Ishod predmeta

Osposobljavanje studenata da projektuju naučno istraživanje, pravilno koriste istraživačke metode i tehnike primerene pripremi, sređivanju i prikazivanju i analizi i tumačenju iskustvenog materijala. Na taj način steći će teorijska i praktična znanja izučavanja pojava prava u kontekstu ostalih društvenih pojava.

Sadržaj predmeta

1. Ontološke,  gnoseološke i aksiološke pretpostavke istraživanja. 2. Naučni  principi i svrha istraživanja. 3.  Opšta i posebne metodologije i pojam  naučnog  metoda. 4. Teorijsko-metodološki pristupi. 5. Pravila  metodskog  postupka. 6. Projektovanje  naučnog  istraživanja. 7. Struktura projekta istraživanja.  8. Nacrt  naučne  zamisli. Formulisanje problema. Predmet istraživanja. Ciljevi istraživanja. Hipotetički okvir. Naučna  i društvena opravdanost istraživanja. 9.  Planovi realizovanja istraživanja. Terminski  plan, plan kadrova, plan sredstava, plan provere hipoteza i izrade izveštaja. 10. Izbor saradnika i sondažno empirijsko istraživanje. 11. Rad  na  terenu. Tehnike za prikupljanje iskustvenog materijala. 12. Sređivanje i prikazivanje iskustvenih činjenica. 13. Analiza podataka i  izbor  analitičkog postupka. 14.  Verifikacija  hipoteze. 15.  Formulisanje  zaključka.

Literatura

Obavezna:  M. Bešić, Metodologija društvenih nauka, Akademska knjiga, Novi Sad, 2019; B. Šešić,  Osnovi  metodologije  društvenih  nauka,  Naučna  knjiga,  Beograd, 1982;

Dopunska:  S.  Milosavljević,  I. Radosavljević,  Metodologija  društvenih  istraživanja,  IPS,  Beograd, 1988; M.  Pečujlić,  V. Milić,  Metodologija  društvenih  nauka,  Pravni  fakultet,  Beograd, 1989; V. Gud,  P. Het,  Metodi  socijalnog  istraživanja,  Vuk  Karadžić  Beograd, 1966; A.  Mozer,  Metodi  anketiranja  u  istraživanju  društvenih  pojava,  Kultura,  Beograd, 1962; V.   Milić,  Sociološki metod,  Nolit, Beograd, 1965; R. Lukić,  Metodologija prava,  IP Justinijan, Beograd, 2003.

Broj časova aktivne nastave: (4 + 3) x 15 = 105

Teorijska nastava:  4 x 15 = 60

Praktična nastava: 3 x 15 = 45

Metode izvođenja nastave

Predavanja, vežbe, konsultacije, prezentacija seminarskih radova, praktični rad na terenu.

Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)

Predispitne obaveze

poena

Završni ispit

poena

aktivnost u  toku  predavanja

20

pismeni ispit

-

praktična nastava  (vežbe)

5

usmeni ispit

50

kolokvijum

15

   

seminar

10

   

Načini provere znanja mogu biti različiti, a navedeno u tabeli su samo neke od opcija: (pismeni ispiti, usmeni ispit, prezentacija projekta, seminari, diskusije).