logo fepps

Uvod u Građansko i Stvarno pravo

Predavač: Prof. dr Saša Perišić (e-mail: )
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8
Cilj predmeta:
Izvođenjem nastave studenti će se upoznati sa institutima iz Uvoda u građansko pravo i Stvarnog prava, a prvenstveno sa rešenjima pozitivnog građanskog prava Republike Srbije, rešenjima usvojenim u sekundarnom pravu Evropske unije, unutrašnjem pravu država članica EU, mišljenjima pravne nauke i značajnim stavovima sudske prakse sudova u Srbiji i Suda pravde EU. Na osnovu znanja stečenih iz ovog predmeta studentima pravnog smera omogućava lakše savladavanje i ostalih predmeta iz oblasti materijalnog i procesnog građanskog prava (Privrednog prava, Međunarodnog privrednog prava, Međunarodnog privatnog prava, Građanskog procesnog prava).
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnog znanja o opštim institutima Građanskog prava i institutima Stvarnog prava u Srbiji i u EU;  ovladavanje pravilima i različitim metodama tumačenja propisa i i pojedinačnih pravnih akata iz ove oblasti; sticanje praktičnih saznanja iz građanskog prava izraženih u sudskoj praksi redovnih sudova u Srbiji i Suda pravde EU.

Preuzmite: