logo fepps

Upravno pravo sa upravnim pravom EU

Predavač: Doc. dr Melanija Jančić

Status predmeta: obavezan
Broj ESPB:11

Cilj predmeta:
Cilj predmeta je ovladavanje studenata materijom upravnog prava, posebno položajem i organizacijom uprave, kao i vršenjem upravne delatnosti i kontrolom rada upravnih organa.
Ishod predmeta:
Ovaladavanje znanjem i veštinama primene propisa iz predmetne oblasti, savladavanje metoda, analiza, komparacija i relevantnog zaključivanja

Preuzmite: