logo fepps

Porodično i Nasledno pravo

Predavač: Doc. dr Melanija Jančić 
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8
Cilj predmeta:
Izložiti i objasniti najvažnije institute Porodičnog i Naslednog prava, prvenstveno, sadržane u pozitivnom pravu u uporednom pravu evropskih zemalja uz osvrt na njihovu istoriju. Radi razvijanja kritičkog mišljenja studenti će se upoznati sa najznačajnijim stavovima pravne nauke iz ovih naučnih disciplina.
Ishod predmeta:
Sticanje znanja i veština neophodnih za samostalno i kritičko tumačenje pravnih propisa i pojedinačnih pravnih poslova i akata iz ovih naučnih disciplina. Uočavanje specifične prirode imovinskih odnosa u porodičnom pravu i naslednom pravu.

Preuzmite: