logo fepps

Krivično pravo

Predavač: Akademik prof. dr Nedeljko Stanković (e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 10
Cilj predmeta:
Objasniti  pojam, elemente, karakteristike i obeležja osnovnih i opštih instituta krivičnog prava kao što su krivično delo, krivica, saučesništvo, krivična sankcija i sl.
Objasniti pojmove, osnovne karakteristike, obeležja i elemente konkretnih bića krivičnih dela kroz njihov osnovni, kvalifikovani i privilegovani oblik shodno rešenjima Krivinog zakonika i kaznenih odredaba drugih zakona, sa posebnom pažnjom poklonjnom onim krivičnim delima koja su više zastupljena u sudskoj i kriminalističkoj praksi.
Omogućiti dinamiku shvatanja domaće i inostrane (evropske) krivičnopravne teorije i prakse kroz komparativnopravni pristupa i tumačenje.
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja u pogledu tumačenja i primene krivičnopravnih instituta pozitivnog zakonodavstva, odnosa morala i krivičnopravne sankcije, izvršnog krivičnog prava, međunarodnog krivičnog prava.
Razvijanje veština tumačenja krivičnopravnih odredaba, posebno kada su u pitanju instituti krivice i osnova koji je isključuju, saučesništva, krivičnih sankcija u svetlu odmeravanja kazne i sl.  
Razvijanje individualnog i timskog rada u praćenju i primeni zakonskih promena,  krivičnorpavne službene statistike, odluka viših sudskih instanci kao dopunskog pravnog izvora, kao i relevantnih, ratifikovanih međunarodnih dokumenata,  odluka Međunarodnog krivičnog suda.


Preuzmite: