logo fepps

Međunarodno radno pravo

Predavač: Prof. dr Slobodan Nešković (E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5
Cilj predmeta:
Ovladavanje znanjem o  načelima i standardima međunarodnog radnog prava, upoznavanje sa najznačajnijim konvencijama i preporukama Međunarodne organizacije rada, standardima Saveta Evrope u oblasti ekonomskih i socijalnih prava i izvorima komunitarnog radnog prava. kao i osposobljavanje za njihovu analizu; razumevanje razloga, ciljeva i rezultata uređivanja radnih odnosa i socijalne sigurnosti na međunarodnom nivou.
Ishod predmeta:
Studenti će, na osnovu stečenih znanja biti osposobljeni:  za  razumevanje razloga, ciljeva i rezultata uređivanja radnih odnosa i socijalne sigurnosti na međunarodnom nivou;  za tumačenje i kritičku analizu međunarodnih izvora radnog prava i mehanizama njihove implementacije u unutrašnje pravne poretke, kao i za sagledavanje odnosa između univerzalnih i evropskih radnih standarda i uticaja međunarodnih standarda na pravno unapređivanje radnih odnosa i socijalne sigurnosti u savremenim državama i Srbiji.

Preuzmite: