logo fepps

Međunarodno privatno pravo

Predavač: Prof. dr Nenad Avramović (e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 9

Cilj predmeta: Objasniti studentima problem pojave elementa inostranosti u privatnopravnim odnosima i njegov značaj, kao i način njegovog regulisanja.
Integracija znanja pozitivnopravnih predmeta privatnopravnog karaktera (npr. Obligaciono pravo, Stvarno pravo, Nasledno pravo, Porodično pravo) sa specifičnim znanjima Međunarodnog privatnog prava.

Ishod predmeta: Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu opštih ustanova Međunarodnog privatnog prava i njegovih osnovnih celina: određivanja merodavnog prava za privatnopravne odnose sa elementom inostranosti; prava stranaca da stupaju u privatnopravne odnose u Republici Srbiji;  građanskog postupka u prisustvu elementa inostranosti; međunarodnih trgovinskih arbitraža.
Razvijanje sposobnosti studenata da prepoznaju pojavu elementa inostranosti u određenim privatnopravnim odnosima, da određeni činjenični sklop podvedu pod odgovarajuću pravnu kategoriju i na nju primene odgovarajuću kolizionu normu.  
Razvijanje sposobnosti primene specifičnih procesnopravnih instituta u sporovima sa elementom inostranosti.
Razvijanje sposobnosti saznavanja i primene međunarodnih konvencija i drugih međunarodnih izvora MPP-a, kao i nacionalnih zakona koji sadrže kolizione norme.

Preuzmite: