logo fepps

Pravna klinika

Predavač: Učestvuju svi nastavnici na pozitivnopravnim disciplinama, zavisno od karaktera pitanja koja se razmatraju.
Glavni koordinatori rada na Klinici: Prof. dr Ljubiša Zdravković (email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan predmet
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: Osnovni cilj predmeta je da osposobljava studente za praktičnu primenu prava u stvarnim životnim situacijama i to na realne adresate pravnih normi (građani, pravna lica). Na taj način studenti se uče praktičnim veštinama i profesionalnoj odgovornosti. Rad u pravnoj klinici studenti obavljaju uz pomoć i nadzor profesora i asistenata, ali i spoljnih saradnika Fakulteta (sudije, advokati, drugi eksperti iz prakse). Uz obrazovnu, Klinika ima i širu društvenu funkciju, jer pruža besplatnu pravnu pomoć za siromašne, izbeglice, žrtve porodičnog nasilja, ugrožene socijalne grupe, preduzetnike i druge male privrednike i sl.
Ishod predmeta
Sticanje praktičnih veština za kompetentno i odgovorno obavljanje pravničkih poslova, uz razvijanje svesti o etičkim standardima pravničke profesije. Studenti će se osposobiti za vršenje pravnih radnji u odgovarajućim pravnim postupcima (parnični, krivični, upravni i dr) kao i za pisanje akata i obavljanje drugih pravnih radnji u raznim pravnim oblastima.  

Preuzmite: