logo fepps

Ljudska prava

Predavač: Doc. dr Melanija Jančić (e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta:
Objašnjenje osnovnih znanja o teoriji i metodologiji ljudskih prava., integracija pravnih, socioloških i antropološko-filozofskih znanja o teoriji i praksi ljudskih prava. Upućivanje studenata u teoriju ljudskih prava sa stanovišta politikološkog metoda. Upućivanje studenata u univerzalan karakter ljudskih prava i specifičnosti koje njihova implemetacija izaziva u pojedinim makro-regionima, posebno Evropi.
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja iz teorije i prakse ljudskih prava, razvijanje senzibilnosti za pojedine kategorije ljudskih prava, razvijanje posebnih veština i tehnika kao što su oblici komunikacija sa specifičnim grupama (manjine, lica sa posebnim potrebama...), razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada.

Preuzmite: