logo fepps

Engleski jezik 1 (master)

Predavač: Dr Dragan Babić (e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)

Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Osnovni cilj nastave engleskog jezika je unapređivanje sposobnosti pisanja uobičajenih pravnih tekstova na engleskom jeziku, kao što su pisma i memorandumi, razvijanje sposobnosti čitanja i razumevanja pravnih tekstova, razumevanje govornog engleskog kada se govori o pravnim temama kao što su sastanci, prezentacije, intervjui, diskusije itd., razvijanje profesionalnih veština (analize i sinteze, kritičkog mišljenja, pravne logike), nadgradnja jezičkih sistema (gramatike, leksike, sintakse, semantike, fonetike).

Ishod predmeta:  Po završetku kursa, student će biti u stanju da:
Identifikuje i definiše osnovne pravne pojmove i koncepte iz raznih oblasti prava, i primeni adekvatnu pravnu termnologiju u analizi, diskusijama, smulacijama, rešavanju problema; Identifikuje i upotrebi adekvatne gramatičke, morfološke, sintaksičke i semantičke strukture, primeni jezičke veštine čitanja i analize teksta, slušanja i razumevanja usmenog izlaganja; identifikuje, klasifikuje, sistematizuje i sumira informacije i funkcionalno ih upotrebi, primeni osnovne veštine pisanja (kraćih eseja/članaka, izveštaja, posl. pisama, analize slučaja, itd), argumentovano obrazloži svoj stav u usmenoj ili pisanoj formi, i adekvatno reaguje u socijalnim situacijama (izražavanje mišljenja;, komparativna analiza; davanje saveta/preporuka, nuđenje rešenja, argumentovano obrazlaganje stavova/ predloga, izvođenje zaključaka, itd)

Preuzmite:

  • Materijali -  (samo za registrovane studente FEPPS-a)