logo fepps

Etika i politika

Predavač: Prof. dr Slobodan Prodić (email: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8
Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa osnovnim obeležjima etike i politike kao i sa značajem njihovog odnosa i međusobne zavisnosti  u procesu političkog delovanja u savremenom svetu. Ukazivanje na potrebu promene etičkih principa u stvaranju političkih programa, platformi i političke akcije uopšte. Insistiranje na značaju etičkih dilema i njihovom rešavanju prilikom donošenja političkih odluka. Promovisanje kritičkog nacina mišljenja u analizi moralnog konteksta političkih aktivnosti na nacionalnom i međunarodnom nivou.  Uspostavljane teorijsko-metodološke korelacije ovog predmenta sa ostalim nastavnim i istrazivačim aktivnostima unutar programske šeme fakulteta.
Ishod predmeta:

Studenti će biti u mogućnosti da:
a)Prepoznaju i rešavaju etičke probleme u društvenom i političkom delovanju
b)Kreiraju etičke kodekse i platforme unutar političkih organizacija
c)Koriste stečena znanja u procesu savladavanja programskih sadržaja ostalih predmeta u okviru nastavnog plana i programa fakulteta, kao i da ih praktično primenjuju unutar sopstvenog profesionalnog angažmana.