logo fepps

Teorije i modeli demokratije

Predavač: Prof. dr Zoran Milošević (e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 9
Cilj predmeta:
Cilj predmeta je da upozna  i uvede studente  master  studija u prošireni pojmovno teorijski sistem ideja, prakse i modela koji tematizuju probleme savremenih demokratskih društva. Naročito  je naglašena kritička politikološko-teorijska pozicija kako u smislu disciplinarne tako i u smislu sadržinske valorizacije  ideja ali teorijskih koncepata i modela koji tematizuju nastanak, formiranje i definisanje demokratskog sistema vlasti u praktičnom polju funkcionisanja modernih društava. Poseban teorijski osvrt biće usmeren na  ulogu aktuelnih modela demokratije i "neuralgičnih tačaka" demokratskog razvoja države i društva u kontekstu aktuelnih izazova globalizacije. Posebna pažnja biće posvećena  analizi funkcionisanja demokratskih modela u polju savremenih političkih sistema.
Ishod predmeta:
Ishod predmeta sadržinski je određen namerom da se studenti master studija podrobno upoznaju i osposobe za vlastiti teorijski uvid u savremene teorijske doktrine demokratske provenijencije kao i  u nastanak i konstituisanje modernih demokratskih modela političke vlasti. Naročito je važno da se studenti osposobe  za kritičko preispitivanje i naučnu valorizaciju  političkog i teorijskog konteksta nastanka modernih demokratskih ideja i njihov uticaj i efekte na demokratsku praksu aktuelnih političkih sistema na Zapadu . Osobito je važan ishod koji studentima omogućava produbljeni  politikološki uvid  i osposobljenost za praktičan istraživački rad u ovoj disciplinarnoj i tematskoj ravni, kao i mogućnost komparativnog sagledavanja problema demokratskog razvoja tzv. zemalja u tranziciji.

Preuzmite: