logo fepps

Politička filozofija

Predavač: Prof. dr Dejan Mihailović (e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)
Status predmeta: izborni
Broj ESPB:  9

Cilj predmeta:
Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima političke filozofije i njenim značajem u procesu spoznaje savremene stvarnosti, procesa i fenomena koji određuju politički život u njegovoj filozofskoj dimenziji. Ukazivanje na filozofsku  pozadinu političke teorije i prakse.  Promovisanje kritičke analiza aktuelnih političkih događaja na lokalnom, nacionalnom, regionalnom i globalnom nivou. Insistiranje na konkretnoj primeni filozofko-političkog diskursa u elaboraciji političkih projekata. Kroz primenu metode grupnog rada i učenja na bazi rešavanja problema studenti će imati priliku da prepoznaju uzroke i moguće opcije prevazilaženja problemskih situacija u neposrednom politickom okruženju.

Ishod predmeta:
Studenti će biti u mogućnosti da:
a)praktično primene stečena znanja u svakodnevnoj političkoj praksi;
b)neguju kritičku misao u analizi i interpretaciji političkih događaja i fenomena;
c)učestvuju u kreiranju političkih projekata zasnovanih na filozofkim odrednicama koje su prilagođene savremenim društvenim tokovima.


Časopis "Pravo i politika"

Monografske publikacije

Pravna klinika

© 2022 Fakultet za evopske pravno - političke studije

Na vrh strane