logo fepps

Međunarodne organizacije

Predavač: Prof. dr Slobodan Nešković (e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Koja je uloga međunarodnih organizacija u upravljanju međunarodnim odnosima? Šta i kako rade međunarodne organizacije? Zašto se osnivaju i reformišu? Jesu li legitimne i efikasne? Koje izazove moraju rešiti u 21. veku? Cilj ovog predmeta je da omogući studentima da sami formiraju empirijski zasnovane i konceptualno koherentne odgovore na ova pitanja. I pored toga što najveću paҗnju posvećuje strukturi i praksi međunarodnih organizacija u periodu posle Hladnog rata, predmet je dizajniran da prvo predstavi istorijsku evoluciju međunarodnog organizovanja kako bi studenti tokom semestra jasnije uočili kontinuitete i promene u međunarodnim odnosima. Određena paҗnja je posvećena i konceptualnim problemima kao i ulozi međunarodnih organizacija u teorijama međunarodnih odnosa kako bi se procenila validnost samih teorija.

Ishod predmeta:
Svrha predmeta je da upozna studente sa organizacijom i delovanjem najvaҗnijih globalnih i regionalnih međunarodnih organizacija uključujući UN, STO, EU, NATO. Studenti će steći znanje o funkciji međunarodnih organizacija u međunarodnim odnosima, osnovnim oblastima delovanja i steći će elemente za procenu njihove efikasnosti.

Časopis "Pravo i politika"

Monografske publikacije

Pravna klinika

© 2022 Fakultet za evopske pravno - političke studije

Na vrh strane