logo fepps

Javne politike i upravljanje

Predavač: Prof. dr Slobodan Nešković (e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta: U ovom predmetu se izučava procesna strana politike odnosno proces donošenja javnih odluka - politika. S obzirom na već utemeljen metodološki okvir u studijama javnih politika, ovaj proces se izučava sa aspekta efektivnosti i efikasnosti i principa dobrog upravljanja. Ukratko, ključne oblasti ovog predmeta su: određenje pojmova javna politika i upravljanje, zatim analiza javnih politika, modeli kreiranja javnih politika i istraživanje sektorskih politika. Ovaj predmet predstavlja osnovu za brojne kurseve javnih politika za koje se studenti posebno interesuju.

Ishod predmeta: Studenti će izučavanjem ove discipline saznati razliku između tradicionalnog značenja politike i savremene javne politike koja je blisko vezana sa izučavanjem organizacije savremene države i vlasti koja treba da bude vođena misijom i rezultatima i standardima koji omogućavaju stalno vrednovanje postignutih rezultata. Pored toga studenti će se upoznati sa različitim tipovima analize javnih politika sa fokusom na proces izrade predloga javnih politika. Nakon savladanog gradiva studenti će biti upoznati sa metodološkim instrumentima koji omogućavaju vrednovanje konkretne sektorske politike kaoi sa procedurom izrade predloga efektivne javne politike.