logo fepps

Studije roda

Predavač: Prof. dr Zorica Mršević (e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.)

Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Objasniti osnovne postavke rodne jurisprudencije o postojanju «nevidljive» pravne diskriminacije žena,  analiza položaja žena u pravnoj profesiji kao i osnovne postavke kompleksnih pravnih fenomena kao što su ženska ljudska prava, rodno zasnovano nasilje i sl.
Kritička integracija  znanja stečenih u sociologiji, istoriji države i prava, kriminologiji, međunarodnopravnim disciplinama. Omogućiti rodno zasnovanu analitičku metodologiju tumačenja i primene pravnih teeorija i propisa kroz prizmu sagledavanja društvenh odnosa moći umesto njihivog mehaničkog prihvatanja kao nepristrasnih instrumenata pravde i jednakosti.

Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja i kompetencija u pogledu praćenja i razumevanja pravnih pojava na način razumevanja opštih mehanizama diskriminacije na osnovu posedovanja različitog kvantuma društvene (pravne) moći kao i reprodukovanja tih odnosa kroz institucionalne mehanizme pravnog i političkog sistema.Razvijanje veština kao što su sposobnost tumačenja pravnih normi na nediskriminativan način,  uz uočavanje društvenh i političkih momenata nedostatnosti ravnopravnosti pravne zaštite i tretmana, diskriminacije i kršenja ljudskih prava.Razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada u formiranju i korišćenju bazi podataka,  tzv. «mekog» međunarodnog prava, iskustva država EU-a, rodno senzitivne statistike kao i praćenja dinamike unutrašnjih zakonskih promena sa aspekta rodno ocenjenog progresa.