logo fepps

III godina Politikologije

Uporedni politički sistemi sa političkim sistemom EU

Predavač: Prof. dr Ljubiša Despotović (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta:
Cilj predmeta  je prvenstveno upoznati studente sa osnovnim pojmovima i osnovama modernih teorija o političkim sistemima, te o političkom sistemu Evropske unije.

Ishod predmeta:
Studenti stiču znanja i sposobnosti neophodne za razumevanje, tumačenje i kritičku analizu pojmova iz oblasti savremenih političkih sistema, kao i političkog sistema EU.

Preuzmite:

Politička kultura

Partije i partijski sistemi

Predavač: Prof. dr Slobodan Nešković (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Studenti će spoznati najznačajnije rezultate empirijskih istraživanja pretočenih u naučne informacije na temu političkih partija i partijskih sistema. Ova znanja biće integrisana u korpus saznanja o suštini politike, političke akcije i stvarnosti političkog života.

Ishod predmeta:
Stečena znanja pridoneće snaženju njihovih stručnih sposobnosti koje će se eksponirati na poslovima u različitim institucijama društva, a posebno političkim ustanovama.

Međunarodni politički odnosi

Predavač: Prof. dr Ljubiša Despotović (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 8

Cilj predmeta:
Predmet daje pregled tradicionalnih i savremenih teorija međunarodnih odnosa, kao i uzroka, činilaca i zakonitosti međunarodnih političkih odnosa. Takođe, predmet istražuje činioce i pokazatelje procesa globalizacije i daje sponu između teorije i realnog stanja u međunarodnoj politici savremenog sveta. Izučavaju se najvažnije oblasti i segmenti uspostavljanja međunardonih odnosa, sa posebnim naglaskom na savremene probleme i sve vrste aktera na međunarodnoj političkoj sceni.Predmet obezbeđuje integraciju prethodno stečenih znanja iz opšte obrazovnih i drugih stručnih predmeta.

Ishod predmeta:
Studenti će biti osposobljeni da prepoznaju činioce i aktere međunarodnih političkih odnosa, kao i da identifikuju trendove formiranja ovih odnosa u različitim oblastima međunarodne politike.Pored toga, studenti će ovladati teorijskim pristupom u proučavanju međunarodnih odnosa i sagledavanju međunarodne stvarnosti, kao i metodološkim pristupom za izučavanje pojedinih segmenata u različitim oblastima međunarodnih političkih odnosa. Studenti će takođe biti osposobljeni za samostalno identifikovanje i istraživanje izvora podataka i informacija relevatnih za ovu disciplinu,kao i za timski i individualni rad.

Preuzmite:Ljudska prava

Predavač: Doc. dr Melanija Jančić (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta:
Objašnjenje osnovnih znanja o teoriji i metodologiji ljudskih prava., itegracija pravnih, socioloških i antropološko-filozofskih znanja o teoriji i praksi ljudskih prava. Upućivanje stidenata u teoriju ljudskih prava s stanovišta politikološkog metoda. Upućivanje studenata u univerzalan karakter ljudskih prava i specifičnosti koje njihova implemetacija izaziva u pojedinim makro-regionima, posebno Evropi
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja iz teorije i prakse ljudskih prava, razvijanje senzibilnosti za pojedine kategorije ljudskih prava, razvijanje posebnih veština i tehnika kao što su oblici komunikacija sa specifičnim grupama (manjine, lica sa posebnim potrebama...), razvijanje sposobnosti individualnog i timskog rada

Preuzmite:

Javne finansije i finansijsko pravo

Predavač: Prof. dr Jelena Vapa-Tankosić (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 5

Cilj predmeta:
Osnovni cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa teorijskim znanjima iz oblasti javnih finansija. Pored razvijanja teorijskih znanja kurs ima za cilj da upozna studente sa zakonima R Srbije iz oblasti finansijskog prava kao i regulativom EU koja se odnosi na javne finansije EU.

Ishod predmeta:
Savladavanjem studijskog programa student stiče sledeće predmetno-specifične kompetencije: temeljno poznavanje i razumevanje fiskalnog sistema i politike R Srbije i Evropske unije, sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti finansija, finansijskog prava sa jedne strane i ostalih oblasti prava sa druge strane, javnih finansija R Srbije sa javnim finansijama EU, kao i sposobnost praćenja i primene promena i novina iz ove oblasti.


Javna uprava

Predavač: Doc. dr Goran Ivančević (e-mail:)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 8
Cilj predmeta:
Cilj predmeta  Javnea uprava je prvenstveno upoznati studenta sa osnovnim pojmovima i osnovame modernih teorija o javnoj upravi.
Ishod predmeta:
Studenti stiču znanja i sposobnosti neophodne za razumevanje, tumačenje i kritičku analizu pojmova iz oblasti javne uprave.

Preuzmite:

Izborni sistemi sa izbornim sistemom EU

Predavač: Doc. dr Goran Ivančević (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7

Cilj predmeta:
Usvajanje fundamentalnih znanja o vitalnoj oblasti političke sfere društva – izborima, izbornim radnjama i postupcima. Spoznaja izbornih specifičnosti EU doprineće snaženju političke svesti studenata i jačaće korpus politikoloških naučnih informacija o značaju demokratije i procesima demokratizacije.

Ishod predmeta:
Razvijanje sposobnosti studenata da shvate značaj valjanog uređenja izbornog sistema i tehnika opremanja izbora kroz neposrednu političku akciju. Ova znanja treba da im pomognu u orijentaciji u političkom životu kao i da se inkorporiraju u eventualnom uspešnom obavljanju njihove profesionalne delatnosti.

Preuzmite: