logo fepps
Prof. dr. Aleksandar Radovanov

Prof. dr. Aleksandar Radovanov

profesor emeritus

Profesor Emeritus na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuñe u Novom Sadu, Univerzitet Privredna Akademija, Novi Sad, Grañansko pravna oblast, 04.02.2008.god. izabran u zvanje redovnog profesora na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuñe univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, gde je zaposlen i predavao predmete Grañansko procesno pravo i Obligaciono pravo.

Objavio dvadeset pet knjiga, monografija i preko sto naučnih i stručnih radova u naučnim i stručnim časopisima. Radnu karijeru je započeo kao asistent na predmetu Grañansko i procesno pravo na Pravnom fakultetu u Novom Sadu, gde je i magistrirao. Radio je trideset godina u pravosuñu, u opštinskom sudu, okružnom sudu, Vrhovnom sudu Vojvodine i Vrhovnom sudu Srbije. Bio je predsednik odelenja sudske prakse i deset godina glavni i odgovorni urednik Biltena sudske prakse Okružnog suda u Novom Sadu. Od osnivanja časopisa Pravo - teorija i praksa 1984.godine, pa do 01.01.2012.godine, bio je glavni i odgovorni urednik ovog naučno- stručnog časopisa. Poseduje sertiftkat sudije trenera za edukovanje sudija u Srbiji, sertifikat za suñenje u sporovima iz porodično-pravnih odnosa i sertifikat za medijatora. Učestvovao na brojnim naučno-stručnim savetovanjima, seminarima, sa svojim referatima i saopštenjima u zemlji i inostranstvu. Napisao je više odrednica za Opštu pravnu enciklopediju, čiji urednik je akademik Slobodan Perović i za enciklopediju Novog Sada. Napisao je udžbenike za predmete Grañansko procesno pravo, Obligaciono pravo i Arbitražno pravo. Obavljao je funkcije u više mandata u raznim strukovnim udruženjima: član predsednistva Udruženja pravnika Srbije, Udruženja pravnika Vojvodine, Udruženja za grañansko pravo Vojvodine, Jugoslovenskog Udruženja za privredno pravo i meñunarodno privredno pravo i Jugoslovenskog Udruženja za grañansko procesno i arbitražno pravo. Obavljao je edukaciju sudija u Srbiji u oblasti parničnog postupka, naknade štete i stvarnog prava. Držao je nastavu na stručnim seminarima za pripremanje pravosudnog ispita, za sticanje licence stečajnog upravnika i na specijalističkim kursevlma. Član je ispitnog odbora za polaganje pravosudnog ispita, član naučno-nastavnog veća Pravnog fakulteta za privredu i pravosuñe i član senata Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Advokatska komora Vojvodine povodom obeležavanja sedamdesetogodišnjice AKV mu je dodelila Povelju za izuzetan doprinos u negovanju tradicije i održavanju i podizanju stručnog i naučnog ugleda ovog časopisa. Časopis "Pravo" mu je dodelio Povelju povodom dvadesetogodišnjice izlaženja ovog naučno-stručnog časopisa za izuzetan doprinos u širenju pravne misli i podizanju naučnog i stručnog ugleda ovog časopisa. Kopaonička škola prirodnog prava povodom obeležavanja jubileja dvadesetogodišnjice od osnivanja mu je dodelila povelju "Litteras honoris".