Doc. dr Slobodan Prodić

Naučni karton

prodic slobodan 150 225Rođen 1968. godine u Novom Sadu. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu Srpske Pravoslavne Crkve u Beogradu.

Zvanje magistra istorijskih nauka stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a zvanje doktora teologije na Bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Prešovu (Republika Slovačka).

Osim nastavnim bavi se i naučno-istraživačkim radom u domenu teologije, politikologije, istorije i društvenih kretanja.

Takođe, bavi se prevođenjem i objavljivanjem istorijskih izvora u formi kritičkih izdanja nastalih na staroslovenskom, srpskoslovenskom i crkvenoslovenskom jeziku.

E-mail:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

Izvod iz spiska referentnih radova

(Spisak svih radova se može pogledati na COBISS Srbija i COBISS Republika Srpska)

Monografske bibliografske publikacije ili monografske studije:

 • Vladimir Kocvar, Slobodan Prodić. (2020 ). ,,Pravila svetih apostola, vaseljenskih i pomesnih sabora i pravila svetih otaca prema ,,Zakonopravilu“ svetog Save Srpskog“, Bijeljina: Sinaj, 5-215, ISBN 978-99976-915-2-1.
 • Slobodan Prodić. (2020 .) ,,Retrofuturizam Hrvatske pravoslavne crkve“, Jagodina: Gambit, 5-129, ISBN 978-86-7624-071-5.
 • ,,Nikodimov tipik prema rukopisu iz 1319. godine “, kritičko izdanje, (2020.) Bijeljina: Sinaj, 5-239. ISBN 978-99976-915-1-4.
 • Slobodan Prodić, Vanja Prodić. (2019 .) ,,Novo čitanje priloga istoriji zdravstvenih i medicinskih prilika Bosne i Hercegovine pod Turskom i Austrougarskom dr Riste Jeremića“. Bijeljina : Sinaj; Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica ,,Sveti Vračevi“, 7-251. ISBN 978-99976-749-8-2.
 • ,,Zakonopravilo Svetog Save: prevod Sarajevskog prepisa“, prevod izvornog teksta sa srpskoslovenskog jezika, (2019.) Mitropolija dabrobosanska; Manastir Dobrun, 5-185.  ISBN 978-99938-51-52-3.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • ,,Bosnia and Herzegovina’s Society in Front of Consumeris’m Challengs”, Conferention: Path to a Knowledge Society-Managing Risks and Innovation -PaKSom 2020 Research and Development Center ALFATEC, Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Complex Systems Research Centre COSREC, Niš (2021), 299-304, koautor.
 • ,,Od Homo Consumericus-a prema Homo Consumptor-u: Prilog proučavanju filozofije potrošačkog društva na prostoru Republike Srpske”, Pravoslavny teologicky zbornik: Acta Facultatis Orthodoxae Universitatis Presiviensis, Prešov (2020), 352-367.
 • ,,Pravila svetih apostola, Vaseljenskih i pomesnih sabora i pravila svetih otaca prema ,,Zakonopravilu” svetog Save Srpskog: Povodom 800 godina autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve”, Bijeljina: Sinaj (2020), koautor.
 • ,,Konzumerizam kao povod za migratorna kretanja u prve dve decenije 21. veka”, Kultura polisa: časopis za negovanje demokratske političke kulture, br. 42, godina 17 (2020), 293-301.
 • ,,Država, Crkva, društvo i crkvena imovina kroz primer dešavanja u Republici Crnoj Gori”, Pravoslavie a sučasnost XII: Zbornik prispevkov z XII medzinarodnej vedeckej konferencie, Prešov, 3. marec 2020, Prešov: Prešovska univerzta v Prešove (2020), 104-115.
 • ,,Otac Justin (Popović) i monaštvo“, Međunarodni tematski zbornik: Misao i misija svetog Justina Popovića, Institut za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu, Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu, Centar za vizantijsko-slovenske studije Univerziteta u Nišu (2019), 209-222.
 • ,,Novo čitanje priloga istoriji zdravstvenih i medicinskih prilika Bosne i Hercegovine pod Turskom i Austrougarskom dr Riste Jeremića: Povodom 150 godina od rođenja dr Riste Jeremića“, Bijeljina: Sinaj, Javna zdravstvena ustanova Opšta bolnica ,,Sveti Vračevi“ (2019), koautor.
 • ,,Zakonopravilo Svetog Save: Prevod Sarajevskog prepisa“, Sarajevo: Mitropolija dabrobosanska (2019).
 • ,,Samovoljna depersonalizacija kroz socijalne mreže i kriza identiteta“, Nova socialna edukacia Človeka VIII: Zbornik prispevkov z medzinarodnej interdisciplinarnej vedeckej konferencie 19. november 2019., Prešov: Prešovska univerzita v Prešove (2019), 208-215.
 • ,,Elementi psihijatrijskih poremećaja kroz kanonske epitimije u ,,Zakonopravilu“ svetog Save Srpskog“, Zbornik radova devetog kongresa istoričara medicine: 800 godina srpske medicine, Beograd: Srpsko lekarsko društvo (2019), 45-56, koautor.
 • ,,Percepcija pouke i ličnog primera egipatskih pustinožitelja u životu savremenih hrišćana“, Acta Patristica 10 (2019).

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3