Doc. dr Aleksandar Matković

Naučni karton

Rođen je 1987. godine u Novom Sadu, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne studije završio je 2011. na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Godine 2012. završio je master studije na istom fakultetu, odbranivši master rad „Rat kao društvena pojava - sociološki, politikološki i pravni aspekti“. Iste godine upisao je doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu, koje je završio 2016, odbranivši doktorsku disertaciju pod nazivom „Krivično-pravni aspekti okultnih ritualnih aktivnosti“.

U zvanje asistenta za oblast krivičnopravnih nauka na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu izabran je 2016. godine. U zvanje docenta za oblast krivičnopravnih nauka izabran je 2017. godine. Obavlja funkciju prodekana za nauku, kao i funkciju šefa katedre krivičnopravnih nauka.
Učestvovao je na nacionalnim i međunarodnim naučnim konferencijama kao učesnik-izlagač, odnosno kao član organizacionog odbora. Učesnik je naučno-istraživačkih projekata. Autor je preko 30 naučnih radova pravnog i interdisciplinarnog usmerenja.

Član je Udruženja pravnika Srbije. Trenutno je član uredništva u dva naučna časopisa.

Govori engleski, a pasivno se služi ruskim i nemačkim jezikom.

E-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izvod iz spiska referentnih radova:

  • Aleksandar Matković (2020). Rijaliti kultura kao socijalnopatološka pojava, Kultura polisa br. 42, str. 547-561.  M51.
  • Aleksandar Matković (2019). Nasilničke potkulture u SR Jugoslaviji: diverzitet, polja ukrštanja, lokalne specifičnosti, Kultura polisa br. 39, str. 47-60.  M51.
  • Aleksandar Matković (2019). Uticaj društvenopolitičkih, socioekonomskih i kulturoloških odlika FNRJ na etiologiju i fenomenologiju delinkventnog udruživanja mladih, Kultura polisa br. 38, str. 351-363.  M51.
  • Aleksandar Matković (2018). Kriminalitet neonacističkih i neofašističkih potkulturnih grupa u Vojvodini, Kultura polisa (posebno izdanje): „Vojvodina kao potencijalno geopolitičko žarište u Republici Srbiji“, str. 187-200 .  M51.
  • Aleksandar Matković (2018). Novi religijski pokreti kao akteri ekstremističkog delovanja u Evropi, Kultura polisa (posebno izdanje): „Religijski i konfesionalni identiteti kao akteri mogućih sukoba na Balkanu i u Evropi“, str. 137-151. M51.
  • Aleksandar Matković (2018). Mladalačke potkulture i kriminalitet, Kultura polisa br. 37, str. 69-82.  M 51.
  • Aleksandar Matković (2018). Granica između verskog, političkog i drugih vidova terorizma – primer organizacije Om Šinrikjo, Kultura polisa br. 36, str. 111-124.  M51.
  • Aleksandar Matković (2018). Kriminalistička obeležja mladalačkih delinkventnih bandi u Novom Sadu u periodu 1945-1965, Kultura polisa br. 35, str. 301-317.  M51.
  • Aleksandar Matković (2018). Aktivnosti Saveta Evrope usmerene ka štetnom delovanju novih religijskih pokreta, Strani pravni život, 3/2018, str. 125-141.  M51.
  • Aleksandar Matković (2018). Pravna obeležja vigilantizma, Pravni zapisi, 1/2018, str. 96-110. M51.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3