Prof. dr Đorđe Stojanović, redovni profesor

Naučni karton

Rođen u Vrbasu 1964. godine. Diplomirao na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,55. Na istom fakultetu je magistrirao 2006. godine i doktorirao 2008. godine. Njegova istraživačka interesovanja pokrivaju: građansko društvo (teoretske, sociološke i kulturološke aspekte, te organizaciono-sistemsku postavku u EU), političku filozofiju, bezbednost (moderne teorije bezbednosti i EU bezbednost) političku i stretešku kulturu i metodologiju.

Dr Đorđe Stojanović je viši naučni saradnik u Institutu za političke studije, zamenik glavnog i odgovornog urednika časopisa Srpska politička misao, te glavni urednik časopisa Serbian Political Thought. Kao gostujući istraživač u dva navrata je bio angažovan na Univerzitetu u Nagoji (Nagoya University) u Japanu (2013-2014. i 2017), kao i na Georg Ekart Institutu u Braunšvajgu (Georg Eckert Institute for International Textbook Research), u Nemačkoj (2013).

Učestvovao je u nekoliko istraživačkih projekata, a svoje naučne radove objavljuje u Srpskoj političkoj misli, Pravu i politici, Sociološkoj luči, Vojnom delu, i dr.

Govori i piše engleski jezik.

Email: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Izvod iz spiska referentnih radova

(Spisak svih radova možete pogledati OVDE)

Monografije:

 • Stojanovic, Dj. (2015).The Symbolic Construction of the Enemy: the Case of Serbia and Japan. Center for Asian Legal Exchange, Nagoya University, Nagoya.
 • Stojanović, Đ. i Đurić, Ž. (2012). Anatomija savremene države. Institut za političke studije, Beograd.
 • Stojanović, Đ. (2009). Asocijativna demokratija: problemi i perspektiveKRUG, Beograd.
 • Stojanović, Đ. (2009). Lavirint naučnog mišljenja i izražavanja: osnovna znanja, startne veštine i praktični saveti. KRUG, Beograd.
 • Stojanović, Đ. (2006). Građansko društvo: istorijski razvoj koncepta. KRUG, Beograd.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • Đurić, M., Stojanović, Đ. (2020), Niklas Luhmann’s social systems theory: The issue of subsystem autonomy, Srpska politička misao, 4/2020, str. 151-170.
 • Stojanović, Đ., Ilić, V. (2020), Strukturalizam i poststrukturalizam: teorijske tenzije i dimenzije, Srpska politička misao, 1/2020, str. 37-60.
 • Stojanović, Đ. (2018), Procesualni zaokret u graničnim studijama, Srpska politička misao, XXV, 62(4), str. 9-40.
 • Stojanovic, Dj. (2018), Post-modern Metamorphosis of Limological Discourses: From “Natural” Borders to Borderscapes, Nagoya University Journal of Law and Politics, 276: 97-161.
 • Stojanovic, Dj. (2018), The Symbolic Balkan Modus Operandi and Modus Vivendi: Different Politics of the Balkan Discursive/Narrative Aproximations, Nagoya University Journal of Law and Politics, 278: 27-73.
 • Stojanovic, Dj. (2017), Space, Territory and Sovereignty: Critical Analaysis of Concepts, Nagoya University Journal of Law and Politics, 275: 111-185.
 • Stojanović , Đ. (2016), Postmodernizam u društvenim naukama: stanje paradigme, Srpska politička misao (posebno izdanje),  broj  3, str. 5-37.

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3