logo fepps
Nataša Vitić

Nataša Vitić

sekretar

Rođena 19.10.1977. godine u Novom Sadu. Završila je Hemijsko-tehnološko školu „Đorđe Zličić“ u Novom Sadu. Student je master studija  Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu gde je i zaposlena od 2006. godine. Zaključno sa akademskom 2020/21. godinom je radila kao šef studentske službe i obavlja sve poslove vezane za administraciju, a od akademske 2020/21 godine je raspoređena na poslove Sekretara fakulteta.