logo fepps
Doc. dr Darko M. Marković

Doc. dr Darko M. Marković

docent

Doktorsku disertaciju je odbranio na Fakultetu bezbednosti Univerziteta u Beogradu i stekao zvanje doktora nauka u oblasti bezbednosti, odbrane i zaštite (interdisciplinarne studije, uža naučna oblast - studije bezbednosti).Kao pripadnik MUP R. Srbije završio je veći broj specijalističkih kurseva iz oblasti suzbijanja kriminaliteta. Magistarsku tezu je odbranio na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, i tako stekao zvanje magistar pravnih nauka (uža naučna oblast - krivično pravo). Diplomirao je 1988. godine na Vojnoj akademiji Кopnene vojske u Beogradu, sa srednjom ocenom studija 9,19. Specijalističke studije na Međunarodnoj kriminalističkoj akademiji u Budimpešti (International Law Enforcement Academy - ILEA) završio je kao prvi u 72. klasi (2009), u konkurenciji 50 polaznika iz četiri države. 

Od 1993. do 2019. godine je bio zaposlen u MUP R. Srbije, gde je pored drugih rukovodnih i izvršilačkih poslova u sektoru javne bezbednosti, obavljao rukovodne i nastavničke poslove u Centru za osnovno policijsko obrazovanje (COPO), kao rukovodilac kursa i nastavnik na predmetima „Organizovani kriminalitet“ i „Кriminalistika“. Predavao je na specijalističkim kursevima „Trgovina ljudima“ i „Organizovnai kriminal“ Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu. Na istom fakultetu je izvodio nastavu iz predmeta „Кriminologija sa sudskom psihologijom“ i „Кriminalistika“. 

Recenzent je većeg broja naučnih časopisa i zbornika. Član je Viktimološkog društva Srbije, ICA - International Criminology Association, EISA - European International Studies Association, Sekcije za kriminologiju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu, Viktimološkog društva Srbije, kao i Međunarodne policijske organizacije - IPA.

Izvod iz spiska referentnih radova

(Spisak svih radova pogledati OVDE)

Monografije:

 • Darko Marković (2013), Komandna odgovornost. Beograd: Zadužbina Andrejević – Posebna izdanja.
 • Darko Marković (2013), Zajednički zločinački poduhvat/Joint Criminal Enterprise. Beograd: Zadužbina Andrejević – Posebna izdanja, dvojezično izdanje (srpski i engleski).

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • Darko M. Marković, Mina T. Zirojević (2021), „Ćutanje između ljubavi i straha – Zašto žrtve nasilja ćute“. U: Z. Kuburić (ur.) Ljubav i strah u interdisciplinarnim istraživanjima, tematski zbornik sa nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem: CEIR, Beograd.
 • Darko M. Marković, Danijela V. Barjaktarović (2021), “Climate Crisis and the Right to Healthy Environment”. In: K. Ristić and E. Stojić Karanović and (Eds.) Perspectives of Sustainable Development, Climate Change and Health – Globally and Locally, International Thematic Collection of Papers. Belgrade: International Scientific Forum “Danube – River of Cooperation”.
 • Darko M. Marković (2020), “Understanding religion in the Writings of Early Sociologists”, Nauka i društvo, Issue 13, pp. 30-46.
 • Darko M. Marković, Siniša R. Dostić (2020), „Suzbijanje korupcije na državnoj granici – između postojećih i mogućih mera“. U: J. Kostić i A. Stevanović (ur.) Uloga društva u borbi protiv korupcije (The role of society in the fight against corruption), tematski zbornik sa V međunarodnog naučnog skupa. Beograd: Institut za uporedno pravo, Institut za kriminološka i sociološka istraživanja i Pravosudna akademija, oktobar 2020, str. 143-156.
 • Mina T. Zirojević, Darko M. Marković (2020), „Da li je antiteroristički globalni rat kompromitovan vojnim intervencionizmom?“. U: M. Kulić (ur.) Uloga države i prava u XXI veku, tematski zbornik sa XVII međunarodnog naučnog skupa Pravnički dani – „Prof. dr Slavko Carić“. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, str. 489-499.
 • Mina T. Zirojević, Darko M. Marković (2020), „Borba protiv terorizma između ponosa i stida“. U: Z. Kuburić (ur.) Mesto stida i ponosa u religiji, filosofiji i umetnosti, tematski zbornik sa nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem. Beograd: CEIR, str. 159-186.
 • Jelena Šogorov Vučković, Darko M. Marković (2020), “The Polluter-Pays Principle in the Legislation of the Western Balkans Countries as an Element of Ecological Security”. In: K. Ristić and E. Stojić Karanović and (Eds.) Socioeconomic and Environmental Aspects of Sustainable Development During the Fourth Industrial Revolution in the Western Balkans and the Middle Danube Region, International Thematic Collection. Belgrade: International Scientific Forum “Danube – River of Cooperation”, pp. 138-166.
 • Mina T. Zirojevic, Darko M. Markovic (2020). “Terrorist Financing, Virtual Currencies, and the Future of Security”. In: M. Radu (Ed.) The Efficiency of Legal Norms” – “NormativIT. The Law Facing the New Technologies: A Fair Game?”, Cluj: Fiat Iustitia – Conference Proceedings.
 • Mina T. Zirojević, Darko M. Marković (2020), „Verski fundiran samoubilački terorizam“, Bezbednost, godina LXII, br. 1/2020, str. 103-120.
 • Darko M. Marković, Darija Marković (2019), „Ratni zločini i zločini protiv čovečnosti u Krivičnom zakoniku Ruske Federacije“. U: M. Zirojević i N. Kršljanin (ur.) Uvod u pravo Rusije 2 – Srbija i Rusija kroz vekove, Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Institut za uporedno pravo, str. 221-234.
 • Darko M. Marković (2019), “Conceptual Framework of Scientific Research”, Nauka i društvo (Science and Society – Journal of Social Sciences), 2019, Issue XI, pp.
 • Darko M. Markovic & Sinisa Dostic (2019) „Criminal-Law and Criminalistics Aspects of Distinguishing of People Smuggling from Human Trafficking”, International Journal of Economics and Law. Belgrade: Faculty of Business Studies and Law, Volume 9/No. 24, April 2019, pp. 93-102.
 • Darko M. Marković (2017), „Metode naučnog rada primenjive u pravnim i politikološkim istraživanjima“, Pravo i politika, 2017/ Broj 1-2/Godina X, str. 61-82.
 • Darko Marković (2016), „Specifičnosti migracija sa kojima se suočava Evropa na početku 21. veka“. U monografiji:  Ćirić i B. Knežić (ur.) „Migranti na raskršću ili bespuću zemlje Srbije“. Beograd:  Institut za uporedno pravo, Institut za  kriminološka i sociološka istraživanja, Regionalno predstavništvo Ruske humanitarne misije na Balkanu, str. 201-212.
 • Darko Marković, Darija Marković (2015) „Generatori netolerancije – teizam, ateizam i antiteizam“, U: J. Ćirić, V. Džomić i M. Jevtić (pr.) Religija - politika   pravo, tematski zbornik sa međunarodne naučne konferencije u Budvi. Beograd: Institut za uporedno pravo; Cetinje:  Centar za proučavanje religije i versku toleranciju  i  Mitropolija Crnogorsko-primorska, str. 413-433.
 • Darko Marković (2013) „Odgovornost za javno izgovorenu reč u nacionalnom i međunarodnom krivičnom pravu“. U : M. Živković (ur.) Multikulturalnost i savremeno društvo, zbornik radova sa IV  Međunarodne konferencije. Novi Sad: Visoka škola  za pravne  i poslovne akademske studije Dr Lazar Vrkatić, str. 123-138.
 • Darko Marković (2013), „Krivičnopravna zaštita ranjenika, bolesnika i ratnih zarobljenika u Krivičnom zakoniku Republike Srbije“, Međunarodna politika, godina  LXIV,   1152, str. 191-208.
 • Darko Marković (2012), „Hague justice through the prism of new forms of criminal responsibility“, The Review of International Affairs, LXIII, No. 1148, pp. 38-51.

Udžbenici, skripte i priručnici:

 • Darko M. Marković (2020), Religija i politika, skripta-hrestomatija. Novi Sad: Fakultet za evropske pravno-političke studije (za interne potrebe).