logo fepps
Prof. dr Branislav Malagurski

Prof. dr Branislav Malagurski

redovni profesor, dekan

Rođen u Subotici 1956. godine. Redovne studije prava završio je na Pravnom fakultetu u Zagrebu, gde je diplomirao 1978 godine. Postdiplomski magistarski studij iz Međunarodnog javnog i privatnog prava i međunarodnih odnosa odslušao u Zagrebu 1980, nakon a nakon toga 1983 godine odbranio magistarsku tezu. Specijalizovao se 1983, 1984 i 1986 godine na Max-Planck Institut für ausl. u. int. Patent-, Urheber- und Wettbewerbsrecht u Minhenu u pravu industrijske i intelektualne svojine i tržišne konkurencije. Naučni stepen doktora pravnih nauka, iz oblasti privrednog prava stekao je 1994. godine nakon odbrane doktorske disertacije na temu "Restriktivne klauzule kod primanja licence patenta i know-how" na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Poslednju naučnu kvalifikaciju iz oblasti van prava stekao je na američkom Perdju Univerzitetu, Krannert School of Business, Vest Lafajet, zvanjem magistra nauka iz menadžmenta (M.Sc.M. - Master of Sciences in Management), oblast međunarodni menadžment (IMM), Oktobra 2000.

Poslednju stručnu kvalifikaciju stekao je na holandskom Univerzitetu Tilburg zvanjem magistra specijaliste za oblast međunarodnog menadžmenta (Executive M.B.A. - Master of Business Administration), Oktobra 2000. Za vanrednog profesora na katedri za međunarodnopravne nauke na Pravnom fakultetu Univerziteta Josip Juraj Štrosmajer u Osijeku izabran je juna 2011. godine, a pre toga je bio docent na istoj katedri od septembra 2005 godine. Za vanrednog profesora na katedri za privatnopravne nauke na Fakultetu  za evropske pravne i političke studije (FEPPS) u Novom Sadu, pri Univerzitetu Singidunum izabran je juna 2013. godine.

Učestvovao je u radu niz međunarodnih konferencija iz oblasti međunarodnog prava,  regionalnog razvoja i privredne saradnje.

Objavio je 17 naučnih radova na temu antimonopolističkog prava i transfera tehnologija, Svetske trgovinske organizacije, Dunava s aspekta međunarodnog režima plovidbe, zaštite životne sredine i strategije koja je u implementaciji, te na temu regionalnog razvoja. Vodio je ili učestvovao u dvadesetak međunarodnih projekata, CARDS, IPA, Jean Monnet i drugih.

Izvod iz spiska referentnih radova:

(Spisak svih naučnih radova pogledati  OVDE)

Monografije:

Branislav Malagurski (2018). Slobodne zone Srbije: Aktuelna pravna rešenja i preporuke za dalji razvoj, imajući u vidu pravne tekovine EU, pravil STO i iskustva pojedinih zemalja,  Novi Sad,  ISBN  978-8687143-25-8. M42.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

  • EICHLEROVÁ, Kateřina, HRUŠOVSKÝ, Michal, LACKO, Pavel, LEHOCZKI Zóra Zsófia, MALAGURSKI, Branislav, NAGY Csongor István, PAPP Tekla, PATAKYOVÁ, Mária, VERESS Emőd, WINNER, Martin, ZALESKA-KORZIUK, Kaja, Arbitrability of Company Law Disputes in Central and Eastern Europe, (Arbitrabilnost sporova u kompanijskom pravu u Centralnoj i Istočnoj Evropi), Cluj-Napoca, 2018, Malagurski Branislav autor je poglavlja: „VII SERBIA“, стр. 112-136, ИСБН 978-606-94372-3-0. M14.
  • Branislav Malagurski, Bartłomiej Gliniecki (2018). Current issues of the legal regime of specific eonomic zones in the cases of Special Economic Zones in Poland and the Free Zones in Serbia, Financial Law Review, No. 9 (1)/2018 quaterly, pp. 55-68. M21.
  • Branislav Malagurski (2018). „Imperativne i dispozitivne norme u kompanijskom pravu Srbije“ (Mandatory and Default Rules in Serbian Company Law), prezentovano na međunarodnoj  naučnoj  konferenciju  u Bratislavi, Slovačka, održanoj  dana 8.11.2019. godine u organizaciji Pravnog fakulteta  Comenius  Univerziteta iz Bratislave, na temu  „Imperativne i dispozitivne norme u  kompanijskom pravu“. M31.
  • Branislav Malagurski (2018). „Osnivanje i postupak osnivanja privrednih društava u Srbiji i uticaj na njihovu konkurentnost“ (A cégalapítás és eljárása Szerbiában és hatása a versenyképességre), prezentovano na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Budimpešti, Mađarska, održanoj dana 1.2.2018. godine u organizaciji Nacionalnog univerziteta za javne usluge u Budimpešti, na temu „'Allegro Rubato', pitanja osnivanja privrednih društava u perspektivi njihove konkurentnosti” (Cégalapítási kérdőjelek a versenyképesség perspektívájában - „Allegro Rubato”). M31.
  • Branislav Malagurski (2018). A cégalapítás és eljárása Szerbiában, hatása a versenyképességre (Osnivanje i postupak osnivanja privrednih društava u Srbiji i uticaj na njihovu konkurentnost), PRO PUBLICO BONO – Public Administration, Budapest, broj 3, str. 96-115, ISSN 2063-9058, А1 = М51.
  • Branislav Malagurski (2018). Neki pravni aspekti budućeg statusa slobodnih zona Srbije, Kultura polisa, broj 37, str.223-236, ISSN 1820-4589. М51.
  • Branislav Malagurski (2017). Arbitrabilnost sporova u pravu privrednih društava u Srbiji, (The Arbitrability of Companies Disputes in Serbia), Forum Iuris, prezentovano na međunarodnoj naučnoj konferenciji održanoj 20.10.2017. godine u Klužu, Rumunija, u organizaciji  Sapientia University of Cluj-Napoca, Romania na temu „Arbitrability of Company Law Disputes in Central and Eastern Europe.
  • Branislav Malagurski (2017). Pravo privrednih društava Srbije u praksi (Serbian Companies Laws  in  Practice),  prezentovano na međunarodnoj naučnoj konferenciji u Gdanjsku, na temu „Prava privrednih društava“, održanoj 2. aprila 2017. godine u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta u Gdanjsku. M31.
  • Branislav Malagurski (2016). „Challenges of Serbian Public Enterprises in the Light of Points C and F of OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises: The Case of Public Companies“ („Izazovi srpskih javnih preduzeća u svetlu tački C i F OECD Vodiča o korporativnom upravljanju preduzećima u svojin i države: Slučaj javnih preduzeća),  ISSN 2063-9066 (on- line), prezentovano na međunarodnoj naučnoj konfereciji u Budimpešti, 14. oktobra 2016. godine , u organizaciji udruženja  Societas  i Nacionalnog univerziteta za javne usluge iz Budimpešte. M31.