logo fepps
Prof. dr Ljubiša Despotović

Prof. dr Ljubiša Despotović

redovni profesor

Redovni profesor rođen 1962. u Temerinu. Doktorirao je 2002. na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet u Beogradu, disertacijom “Politička modernizacija Srbije 19. veka u delu Slobodana Jovanovića”. Uže stručne oblasti prof. dr Ljubiše Despotovića su politička sociologija, socijalna ekologija, istorijska sociologija, geopolitika, politički sistemi.

Član je Udruženja za političke nauke Srbije, Sociološkog društva Srbije.

Glavni je i odgovorni urednik naučnog časopisa Kultura Polisa kao i urednik edicija Pansofija i Ars Istorika, izdavačke kuće Stilos.

Redovan je član Matice Srpske od 2006. i predsednik skupštine CHDR-a u Novom Sadu.

Na Fakultetu za evropske pravno- političke studije u Novom Sadu predaje predmete Uvod u političke nauke, Međunarodni politički odnosi, i Geopolitika, na osnovnim studijama kao i Teorije i modeli demokratije na master studijama.  

Izvod iz spiska referentnih radova:

Monografije:

 • Savremeni međunarodni odnosi i geopolitika (2021), Kairos, Sremski Karlovci, koautor.
 • Globalni poredak i bezbednosni rizici (2019), Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad, i Kairos, Sremski Karlovci, koautor.
 • Geopolitika Svetosavlja, srspko nacionalno pitanje u istorijskom rasponu od krštene do prirodne Srbije (2019), Kairos, Sremski Karlovci.
 • Geopolitika medija (2019), Kultura polisa, Novi Sad, Kairos, Sremski Karlovci, koautor.
 • Srpska geopolitička paradigma (2012) Kairos, Sremski Karlovci.
 • Politika, mediji, bezbednost (2012), Kriminalističko-policijska akdemija, Beograd, koautor.
 • Between Liberalism and Democracy (2011), CHDR, Novi Sad,  koautor.
 • Geopolitika identiteta (2011), DNS Logos, Bačka Palanka.
 • GEOPOLITIKA I MEDIJI (2010), Grafomarketing, Novi Sad, koautor.
 • MITOVI EPOHE SOCIJALIZMA (2010), Grafomarketing, Novi Sad, koautor.

Zbornici i hrestomatije:

 • EKOLOGIJA I KRIZA, zbornik (1989), Polja, Novi Sad, urednik.
 • POLJA POLITIKE - hrestomatija (1999), Jugoslovensko udruženje za političke nauke (ogranak u Novom Sadu), priređivač.
 • CIVILNO DRUŠTVO I EKOLOGIJA - hrestomatija, (2006), Stilos, Novi Sad, priređivač.
 • ETNICITET I MEDIJI- zbornik, (2006), Spens medija centar, Novi Sad, priređivač.
 • RAT I MANJINE - zbornik (2007), CHDR, Novi Sad, priređivač.