logo fepps

O Fakultetu

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO - POLITIČKE STUDIJE (FEPPS)

Fakultet za evropske pravno-političke studije (FEPPS) je visokoškolska ustanova nedržavnog karaktera, osnovana 2005. god. Prva generacija studenata je upisana 2006. godine. Fakultet ima studije prava (pravni smer) i studije politikologije (smer političkih nauka) te tako Fakultet upisuje studente na prvu, drugu, treću i četvrtu godinu osnovnih, kao i na prvu i drugu godinu master akademskih studija.

Osnovne akademske studije prava (240 ESPB) traju četiri godine (akademski naziv „diplomirani pravnik“). Uslov za upis na studije je završena srednja škola.
Master akademske studije prava (60 ESPB) traju godinu dana (akademski naziv „master pravnik“) i upisuju ih diplomirani pravnici.

Osnovne akademske studije politikologije (180 ESPB) traju tri godine (akademski naziv „politikolog“) a uslov za upis je završena srednja škola.
Master akademske studije politikologije (120 ESPB) traju dve godine (akademski naziv „master politikolog“). Studije mogu upisati studenti koji su završili osnovne akademske studije politikologije (osnovne studije političkih nauka), prava, ekonomije, sociologije, filozofije, psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka. Ako su osnovne studije trajale četiri godine, studenti odmah upisuju drugu godinu master studija.

Fakultet i svi studijski programi na njemu su akreditovani kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Na osnovu saglasnosti Komisije za akreditaciju i Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja, kao i rešenja br. 612-00-489/2004-04 Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, Sekretarijat za obrazovanje Autonomne Pokrajine Vojvodine je dozvolu za rad dao svoim rešenjem br. 106-022-00719/2005-01 kojim je utvrdio da su ispunjeni kadrovski, prostorni, tehnički i drugi propisani uslovi za rad Fakulteta.

Fakultet ima studije prava (pravni smer) i studije politikologije.

Fakultet i svi studijski programi na njemu su akreditovani kod Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije. Na osnovu saglasnosti Komisije za akreditaciju i Republičkog saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja, kao i rešenja br. 612-00-489/2004-04 Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, Sekretarijat za obrazovanje Autonomne Pokrajine Vojvodine je dozvolu za rad dao svoim rešenjem br. 106-022-00719/2005-01 kojim je utvrdio da su ispunjeni kadrovski, prostorni, tehnički i drugi propisani uslovi za rad Fakulteta

Čemu FEPPS?

Na početku trećeg milenijuma Evropa se nalazi u završnoj fazi ostvarivanja vekovnog sna mnogih generacija njenih žitelja. Ekonomski, politički, kulturni, pravni i drugi integracioni procesi u Evropi će u narednim godinama dovesti do sveopšte integracije svih zemalja u Evropi, uključujući i našu, u okviru Evropske unije.
Zbog toga moderne i perspektivne pravničke studije će u budućnosti morati u celini imati dva bazična oslonca. Jedan je nacionalno pravo naše zemlje, a drugi harmonizovano i jedinstveno pravo EU. Slična situacija je i u političkoj, odnosno politikološkoj sferi. Nastavni planovi i programi FEPPS-a su upravo sačinjeni tako da uspešno odgovaraju na oba navedena zahteva.

Zašto izabrati FEPPS?

U opštoj ponudi studija na visokoškolskim ustanovama u Republici Srbiji, FEPPS je poseban po tome što je:

  • jedini fakultet za istovremene studije nacionalnog prava i prava EU u zemlji;
  • jedini fakultet koji obrazuje i pravnike i politikologe tako da se podjednako dobro mogu snalaziti i u "nacionalnoj" i u "evropskoj" pravnoj, odnosno politikološkoj struci.                               

Prostorni uslovi i druge pogodnosti studija

Pristup studentima je individualan, a obrazovni proces se odvija u malim grupama i uz stalnu pomoć mentora, u skladu s Bolonjskom deklaracijom. Nastava se u celini odvija u Beogradu (Zemun), na adresi Ratarski put broj 8a.

Nesto više o samoj lokaciji možete pogledati ovde.


Dobrodošli na   Fakultet za evropske pravno političke studije!