O Fakultetu

Centar za naučno - istraživački rad , transfer znanja i izdavačku delatnost Fakulteta

Centar predstavlja posebnu organizacionu jedinicu Fakulteta u okviru koje se realizuje naučna i istraživačka delatnost na Fakultetu, publikuju ostvareni rezultati rada, kao i druge publikacije od značaja za rad Fakulteta, organizuju naučni i stručni skupovi, realizuju različiti oblici edukacije radi osposobljavanja kadrova, pružaju usluge konsaltinga i vrše drugi poslovi u okviru stručno - poslovne saradnje sa drugim subjektima. Pored izdavanja udžbenika i drugih publikacija, Centar organizuje i izdavanje, distribuciju i razmenu časopisa Fakulteta " Pravo i politika ".
DOKUMENTI

 1. STATUT FAKULTETA
 2. KNJIGA PREDMETA (specifikacija predmeta)

         - Osnovne akademske studije prava            

         - Osnovne akademske studije politikologije

         - Master akademske studije prava

         - Master akademske studije politikologije

FINANSIJSKI PLAN ZA 2021. GODINU    

UPUTSTVA I PRAVILNICI

 1. Pravilnik o obezbeđivanju kvaliteta
 2. Pravilnik o master radu
 3. Pravilnik o Centru za naučno-istraživački rad transfer znanja i izdavačku delatnost
 4. Pravilnik o načinu rangiranja kandidata koji konkurišu za upis na studije 
 5. Pravilnik o ispunjavanju predispitnih obaveza i polaganju ispita
 6. Pravilnik o priznavanju ispita na drugim visokoškolskim ustanovama
 7. Obrazac prijave teme master rada
 8. Uputstvo o načinu izrade master rada
 9. Princip pisanja seminarskih radova
 10. Pravilnik o radu BIBLIOTEKE

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3