Studenti

PREDISPITNE AKTIVNOSTI (DOBROVOLJNI - DRUŠTVENI RAD)

Konačna ocena za predmet se formira na osnovu predispitnih i ispitnih poena. Prema Zakonu o visokom obrazovanju i aktima Fakulteta, studenti mogu da stiču predispitne poene po pet osnova. Ukupno mogu sakupiti 50 predispitnih poena za svaki predmet (predavanja 20 poena, vežbe 5, kolokvijum 10, seminarski rad 5, dobrovoljni društveni rad 10), a minimalan broj poena za izlazak na ispit je 30. Kod stučno-aplikativnih predmeta studenti ukupno mogu sakupiti 70 predispitnih poena (predavanja 20 poena, vežbe 5, kolokvijum 30, seminarski rad 5, dobrovoljni društveni rad 10).

Dobrovoljni društveni rad je jedna od kategorija sakupljanja predispitnih poena predviđena Zakonom o visokom obrazovanju (Službeni glasnik 93/2012). Dobrovoljni rad je rad studenta bez naknade na projektima od značaja za lokalnu zajednicu koji se vrednuje u sistemu visokog obrazovanja. Za ovu vrstu rada student dobija predispitne poene. Da bi dobio poene iz dobrovoljnog društvenog rada student mora doneti potvrdu ili uverenje o istom do datuma naznačenog u akademskom kalendaru za taj semestar.

Potvrda ili uverenje o dobrovoljnom društvenom radu treba da sadrži sledeće podatke:

  • delovodni broj
  • datum izdavanja
  • pun naziv organizacije i adresa (memorandum)
  • ime i prezime studenta
  • broj indeksa
  • vreme obavljanja dobrovoljnog društvenog rada (u periodu od 08.10.2018. -22.12.2018. godine)
  • ocena rada (od 1 do 10 poena)
  • kratak opis radaTERMINI KONSULTACIJA

 

 U akademskoj 2021/22. godini konsultacije će se održavati u terminima koje studenti dogovore u kontaktu sa predmetnim nastavnicima.

Kontakt adrese elektronske pošte nastavnika nalaze se OVDE.

 

 

 

 

 

 

Konsultativna nastava na FEPPS-u

Fakultet za evropske pravno-političke studije za svoje studente, koji iz različitih razloga ne mogu da prate redovnu nastavu (studenti koji su zaposleni, čije je mesto stanovanja znatnije udaljeno i  dr.) organizuje poseban modul studiranja u vidu stalne konsultativne nastave subotom ili nekim drugim danom tokom oba semestra, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.
Na ovoj način studenti ostvaruju sve pogodnosti redovnog studiranja (analiza i razjašnjenje ključnih nastavnih sadržaja, kolokvijumi, konsultacije o seminarski radovima, koriščenje biblioteke, fakultetske baze podataka i dr.). Kroz ove aktivnosti studenti mogu ostvariti i maksimalan broj predispitnih poena.

Za sve one koji žele da napreduju u poslu i konstantno se razvijaju, FEPPS je pravo mesto, kao jedini fakultet čiji će se diplomirani studenti podjednako dobro moći snalazitii u "nacionalnoj" i u "evropskoj" pravnoj, odnosno politikološkoj struci.

  • Za dogovor oko termina konsultativne nastave potrebno je obratiti se predmetnom nastavniku putem elektronske pošte.
  • E-mail adrese nastavnika

online 5059831 1920 min

 

 

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3