logo fepps
Prof. dr Marina Simin

Prof. dr Marina Simin

redovni profesor

Marina Simin, rođena je u Somboru, a školovala se, živi i radi u Novom Sadu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Novom Sadu 1984. godine na temu “Uticaj mera kreditno-monetarnog regulisanja NBJ na kreditni potencijal banaka u SAP Vojvodini”. Magistrirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2005.godine na temu “Politika razvoja i zaštite robnih marki polјoprivredno prehrambenih proizvoda u Srbiji i Crnoj Gori i EU”. Doktorirala je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu 2011. godine na temu “Politika primene intelektualne svojine kao sredstva za razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji (1883 – 2008)”.

Od 1986. godine radi u NIS a.d., Direkcija za spolјnu trgovinu u Novom Sadu, a od 2009. godine u NIS a.d. GAZPROM NEFT, Direkcija za kapitalni izgradnju i nabavku u  Beogradu.

Specijalista je za realizaciju spolјnotrgovinskih poslova i ekspert za sprovođenje javnih nabavki i tenderske procedure- Od 2003 do 2007 bila je predsednik Komisije za tendersku proceduru za Rafineriju nafte Novi Sad i Rafineriju nafte  Pančevo.

 Od 2011. godine zaposlena je kao profesor na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije (MPK) u Sremskim Karlovcima.

 Od 2016. do 2020 godine radila je na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment (FIMEK), Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu kao vanredni profesor.

Od 2023 zaposlena je na Visokoj školi strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije (MPK) u Beogradu, kao profesor i na Fakultetu za evropske pravno - političke studije (FEPPS) u Beogradu, kao redovni profesor.

Autor je više od 80 stručnih i naučnih radova i monografija iz oblasti zaštite i primene intelektualne svojine, menadžmenta, marketinga, spolјne trgovine, i modela privatizacije naftne industrije. Kao rukovodilac projekta učestvovala je u četiri pokrajinska projekta iz oblasi intelektualne svojine koja su finansirana od strane Pokrajinskog sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost AP Vojvodine.

U periodu od 2004 do 2007 godine bila je član Saveta za standardizaciju i intelektualnu svojinu u Pokrajinskom sekretarijatu za privredu APV i učestvovala u realizaciji zaštite garancijskog žiga – „Najbolje iz Vojvodine“.

Specijalista je za licenciranje intelektualne svojine – licencirana od strane Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO).

Od 2012 godine uspešno je predstavlјala (MPK) sa radovima po pozivu na Tesla Festu - Konferenciji o inovacijama i intelektualnoj svojini, u pod pokrovitelјstvom Svetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO).

Recenzent je časopisa – Ekonomija – teorija i praksa.

Tečno govori engleski i italijanski jezik, a služi se i ruskim jezikom. Član je Udruženja stručnih i naučnih prevodilaca Vojvodine u Novom Sadu za engleski i italijanski jezik. Član je Saveza ekonomista Vojvodine i Saveza ekonomista Srbije.