logo fepps
Doc. dr Aleksandra Jerkov

Doc. dr Aleksandra Jerkov

docent

Rođena je u Novom Sadu. Osnovne studije završila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu 2005. godine, studijski program Srpski jezik. Nakon toga na Pravnom fakultetu u Gracu (Austrija) upisuje i 2007. godine završava master studijski program „Master of European Integration and Regionalism“.

Odbranom doktorske disertacije na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu dobija zvanje doktora političkih nauka, 2018. godine. Naslov završnog rada je „Parlamentarna reprezentacija nacionalnih manjina“.

Boravila je u Stejt Departmentu, Sjedinjene Američke Države, 2012. i 2017. godine na „International Visitor Leadership“ programu. Trenutno je narodna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Govori engleski, francuski, poljski i ruski jezik.

Izvod iz spiska referentnih radova

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija

  • Aleksandra Jerkov (2019). Političke stranke nacionalnih manjina – pravo ili zloupotreba prava? Izbori za Skupštinu grada Beograda 2018. godine, Srpska politička misao, br. 1/19, str. 397-410.
  • Aleksandra Jerkov (2019). Skupština AP Vojvodine i parlamentarna reprezentacija nacionalnih manjina, Kultura polisa, br. 38/2019, godina XVI, str. 421-435.
  • Aleksandra Jerkov (2017). Nacionalne manjine i reforma političkog sistema Srbije – neuspeli pokušaj, Nacionalni interes Vol. 29, br. 2/2017, str. 51-68.