logo fepps
Prof. dr. Melanija Jančić

Prof. dr. Melanija Jančić

vanredni profesor

Rođena je u Novom Sadu 1985. godine, gde je završila osnovnu školu i gimnaziju ,,Jovan Jovanović-Zmaj’’ sa odličnim uspehom kao vukovac. Osnovne studije prava je završila na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu i diplomirala sa prosečnom ocenom 9,74.

Pre toga je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu polozila 27 od ukupno 28 predviđenih ispita sa prosečnom ocenom 9,63. Radila je sedam meseci u advokatskoj kancelariji Tomislav Šunjka u Novom Sadu kao advokatski pripravnik. Doktorsku disertaciju je odbranila u junu 2017. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta Union na temu Zabrana diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta. U zvanje docenta izabrana je krajem septembra 2017. godine. 

Prisustvovala na brojnim međunarodnim konferencijama:

 • ''100 Years Of Child Protection'' u Amsterdamu 2005. godine,
 • ''Gender, Family Responsibility and Legal Change'' u Brajtonu u Engleskoj 2008. godine,
 • ''Family Solidarity versus Social Solidarity in an era of planetary crisis'' u Portu 2009. godine,
 • ''The Future of the Family Property in Europe'' u Kembridžu 2010. godine,
 • The XVIIIth International Congress of the International Academy of Comparative Law u Vašingtonu 2010. godine.

Govori, čita i piše engleski jezik.

Izvod iz spiska referentnih radova

Monografija:

 • Melanija Jančić (2020). Zabrana diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije i rodnog identiteta – teorija i praksa, Novosadski humanitarni centar i Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad. M 42.

Radovi objavljeni u naučnim časopisima i zbornicima sa naučnih skupova i konferencija:

 • Melanija Jančić (2020). Child Maintenance and Welfare in Serbian Law, International Survey of Family Law, Edition 2020, ed. Margaret Brinig, Intersentia, str. 239-249. М13.
 • Melanija Jančić (2019). Transgender Issues Before the Constitutional Court of Serbia, International Survey of Family Law, Edition 2019, ed. Margaret Brinig, Intersentia, pp. 271-280. М13.
 • Melanija Jančić (2018). The Case of ‘Missing Babies’ in Serbia Before the European Court of Human Rights, International Survey of Family Law, Edition 2018, ed. Margaret Brinig, Intersentia, pp. 455-466. М13.
 • Melanija Jančić (2017). (Non)Application of the Principle of Equality in Serbian Inheritance Law, International Survey of Family Law, July 2017, Edition 2017, ISBN 9781784732752, уредници Fareda Banda, Margaret Brinig, издавач International Society of Family Law, pp. 311-320. М13.
 • Melanija Jančić (2017). Naslednopravni položaj vanbračnog partnera u domaćem i uporednom pravu, Pravni život, 10/2017,  Tom  II, Knjiga 600,  str. 611-624.  M 51.
 • Melanija Jančić (2017). Značaj i uloga javnog beležnika u naslednom pravu Srbije, Kultura polisa, br. 33, str. 451-465. M 51.
 • Melanija Jančić (2016). Kontroverznost prava na prekid trudnoće kao metod planiranja porodice, Pravni život, br. 10/2016, Tom  II, Knjiga 584,   123-133.  M 51.
 • Melanija Jančić (2015). Pojam diskriminacije i uporedno-pravni pristup, Pravni život, 10/2015,  Tom  II, Knjiga 576,  str. 79-94.  M 51.