logo fepps

Ispitni rok

ISPITNI ROK:

Januarsko-februarski ispitni rok će se održati u periodu od 21.01. do 14.02.2023. godine, prema rasporedu koji će biti blagovremeno objavljen.

NAPOMENA:

Ispitu, prema prethodnoj prijavi, mogu pristupiti studenti koji su uredno izmirili školarinu.

 

RASPORED ISPITA