Pravo i politika

Časopis "Pravo i politika"

Reč urednika

Prof dr Branislav MalagurskPred čitaocima je časopis "Pravo i politika". Izgovorene reči se pamte i vremenom zaboravljaju, a napisana slova ostaju – litterae scriptae manet. Ime Časopisa odražava i oblast delovanja njegovog osnivača – Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu.   Koncepciju časopisa, po zamisli Redakcije, određuju dve moćne struje - pravo i politika u jednoj velikoj reci – društvenim naukama.

Shodno tome, sadržina časopisa obuhvataće i radove iz drugih društvenih nauka. Iako u prvom broju preovlađuju radovi nastavnika i saradnika Fakulteta za evropske pravno-političke studije, časopis "Pravo i politika" će sa zadovoljstvom objavljivati naučne i stručne radove i drugih autora. Da bi ujednačila izgled radova Redakcija je sačinila Uputstvo za autore, koji se, na zahtev, dostavlja u elektronskom obliku.

Zahvaljujem se autorima čiji su radovi objavljivani u dosadašnjim brojevim, kao i članovima Redakcije. Prvi koraci su mali. Da bi hodali nije dovoljno načiniti jedan korak. Ali, imamo volju i snagu da nastavimo i da po kandžama naslikamo lava – ex unque leonem (pingere).

REDAKCIJA

Izdavač

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO - POLITIČKE STUDIJE

Za izdavača: Prof. dr Branislav Malagurski

Redakcija

  • Prof. dr Stevan Šogorov, Fakultet za evropske pravno - političke studije u Novom Sadu.
  • Prof. dr Branislav Malagurski, Fakultet za evropske pravno - političke studije u Novom Sadu.
  • Prof. dr Ilija Babić, Fakultet za evropske pravno - političke studije u Novom Sadu.
  • Prof. dr Olga Cvejić Jančić, Fakultet za evropske pravno - političke studije u Novom Sadu.
  • Prof. dr Beata Verschraegen, Pravni fakultet Univerziteta u Beču (Austrija);
  • Prof. dr Robert Fretwell Wilson, Washington and Lee University (Virginia - SAD);
  • Prof. dr Tibor Varadi (Mađarska) Central European University; doc. dr Đorđe Stojanović, Institut za političke studije, Beograd;
  • Doc. dr Ljubica Đorđević, Fakultet za evropske pravno - političke studije u Novom Sadu.

Glavni i odgovorni urednik: Prof. dr Branislav Malagurski

Sekretar redakcije: Doc. dr Melanija Jančić

Prevodioci: Andrijana Stamenković

Lektor: Mira Šogorov

Adresa Redakcije: Narodnog fronta 53, 21000 Novi Sad

Telefon: (00 381) (0) 21 417 - 633; e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Štampa:

Alfa-graf NS, Novi Sad Tiraž: 150 primeraka

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3