Biblioteka

Biblioteka - radno vreme

Ponedeljak - petak: 08 - 18 časova
Subotom: 08 - 14 časova

Poručivanje publikacija

KAKO DO PUBLIKACIJE ?

Ukoliko publikacija postoji u elektronskom katalogu poručuje  se korišćenjem sajta FEPPS-a.

Publikaciju možete poručiti mejlom:

 • e-amil: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. i
 • Venesa Pitulić, e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.. rs

Vaš zahtev  putem  e-maila  treba da sadrži:

 • Prezime i ime autora
 • Naslov publikacije 
 • Mesto izdanja
 • Izdavača 
 • Godinu izdanja  i
 • Signaturu.

Ako je publikaciaja koju ste poručili  slobodna, možete je preuzeti za  manje od 30 minuta  u centalnoj čitaonici kod dežurnog bibliotekara- informatora.

Publikacije se mogu koristiti prema Pravilniku o radu biblioteke, odnosno u prostoriji centralne čitaonice.

Pretraživanje  fondova vrši  se klikom u polje  EDIT uz opciju FIND

Periodične publikacije se mogu pretraživati samo u elektronskom katalogu biblioteke FEPPS-a koji je dostupan na kompjuteru u centralnoj čitaonici.

BIBLIOTEKA - KONTAKT

Fakultet za evropske pravno-političke studije
Narodnog fronta 53
21000 Novi Sad
Tel. : 021/417-633
Venesa Pitulić, bibliotekar – upravnica biblioteke
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Darodavci

Veliki broj publikacija koje je biblioteka dobila poklonom su pokloni pojedinaca, uglednih ličnosti iz oblasti prava i politikologije kao i naši i strani donatori (Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka Matice srpske, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković", Beograd, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Fond Konrad Adenauer-Stifitung, Beograd).
Objavljivanjem imena darodavaca koji su Fakultetu za evropske pravno-političke studije poklonili knjige i časopise  i svojim poklonima obogatili fondove biblioteke,  želimo i na ovaj način da izrazimo iskrenu zahvalnost.

Darodavci – Institucije:

 • Narodna biblioteka Srbije, Beograd
 • Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
 • Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković“, Beograd
 • Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta, Beograd
 • Pravni fakultet Univerziteta, Niš
 • Univerzitet „Singidunum“, Beograd
 • Fondacija Konrad Adenauer Stiftung, Beograd
 • Helsinški odbor za ljudska prava, Beograd
 • J P „Službeni glasnik“, Beograd
 • Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad
 • Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Novi Sad
 • Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd
 • Centar za unapređenje pravnih studija, Beograd
 • Pravni fakultet Univerziteta, Sarajevo
 • Biblioteka Pravnog fakulteta Univerziteta Union, Beograd
 • Komitet pravnika za ljudska prava, Beograd
 • Viktimološko društvo, Beograd
 • Društvo konzervatora Srbije, Beograd
 • Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd
 • Biblioteka Narodne banke Srbije, Beograd


Darodavci – Pojedinci:

 • Prof. dr Marijana Pajvančić
 • Prof. dr Stevan Šogorov, predsednik Saveta FEPPS-a
 • Prof. dr Ilija Babić, dekan FEPPS-a
 • Doc. dr Jelena Šogorov, prodekan za nastavu FEPPS-a
 • Doc. dr Leonas Tolvaišis
 • Mira Šogorov
 • Petar Radonjanin, sekretar FEPPS-a 
 • Francisko de Miguel, Ambasada Španije, Ataše za kulturu, Beograd
 • Prof. dr Zorica Mršević
 • Prof. dr Ljubiša Despotović
 • Prof. dr Ljubica Đorđević-Vidojković
 • Prof. dr Zoltan Vig
 • Prof. dr Đorđe Stojanović
 • Prof. dr Darko Gavrilović
 • Prof. dr Ljiljna Lučić
 • Prof. dr Olga Cvejić-Jančić
 • Prof. dr Duško Radosavljević
 • Prof. dr. Goran Bašić
 • Prof. dr Jasna Pak
 • Prof. dr Dijana Marković-Bajalović
 • Prof. dr Jovan Trkulja
 • Prof. dr Miroslava Filipović
 • Prof. dr Nevena Petrušić
 • Prof. dr Bozóki Antal
 • Tamara Gajinov
 • Medić, Duško
 • Višnja Baćanović
 • Nina Kostić, student


 B I B L I O T E K A

Biblioteka Fakulteta za evropske pravno-političke studije formirana je kao visokoškolska biblioteka i organizaciona jedinica Fakulteta i broji preko 10.000 bibliotečkih jedinica.

Biblioteka Matice srpske, kao matična biblioteka  je, po zahtevu Biblioteke Fakulteta za evropske pravno-političke studije donela,  03.marta 2011. godine,  Rešenje br.  0604-249,  da se u Registar biblioteka upiše Biblioteka Fakulteta za evropske pravno političke studije u Novom Sadu, Narodnog fronta 53.

Aktivnosti biblioteke odvijaju se u skladu sa potrebama obrazovne i naučne delatnosti Fakulteta.

Svoje fondove biblioteka  popunjava u skladu sa nastavno–naučnim oblastima  koje se izučavaju na Fakultetu.
Biblioteka raspolaže izuzetno selektivnim i kvalitetnim fondovima koji se sastoje od stručne i naučne literature koja se kontinuirano uvećava kupovinom, poklonom i razmenom. Bibliotečki fondovi pokrivaju sve oblasti prava i politikologije, a čine ga naučne monografije, značajna domaća i strana izdanja, doktorske disertacije, magistarski radovi, udžbenici,  rečnici, enciklopedije, leksikoni, elektronski izvori i izdanja periodike na raznim jezicima.

U svojim fondovima biblioteka ima sva izdanja Fakulteta za evropske pravno političke studije, a to su: udžbenici, monografije, zbornici i časopis Pravo i politika.

Kataloška obrada celokupnog bibliotečkog fonda odvija se korišćenjem WINISIS programa.

U sastavu biblioteke nalaze se dve čitaonice: Centralna čitaonica za studente osnovnih i master  studija i broji 30 radnih mesta sa 3 računara  i Računarska učionica sa 20 radnih mesta i 20 računara. U obe čitaonice svim studentima i nastavnom osoblju Fakulteta  je omogućen pristup pretraživanju celokupnog fonda biblioteke, zatim pristup velikim elektronskim bazama putem interneta, kao i pravnoj bazi PARAGRAF-NET.

RAZMENA PUBLIKACIJA

Značajan vid popunjavanja bibliotečkih fondova predstavlja razmena publikacija sa  akademskim i drugim institucijama u zemlji i ionostranstvu.
Biblioteka do sada razmenjuje  publikacije sa 33 srodne  institucije iz zemalje i inostranstvu zahvaljujući   časopisu Pravo i politika i ostalim izdanjima Fakulteta za evropske pravno političke studije,  a to je ujedno i vid promovisanja rezultata naučnih istraživanja u zemlji i svetu.

POKLONI:

Veoma važan deo fonda biblioteke čine pokloni pojedinaca, profesora i uglednih ličnosti, kao i naših i stranih donatora (Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka Matice srpske, Univerzitetska biblioteka „Svetozar Marković", Beograd, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu i Fond Konrad Adenauer-Stifitung, Beograd).

Još članaka...

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3