Upis

Kandidati prilikom upisa na I godinu master akademskih studija podnose sledeća dokumenta:

  • Prijavu
  • diplomu o završenim studijama prava (ukoliko se upisuju master akademske studije prava)
  • diplomu o završenim studijama politikologije/prava/ ekonomije/sociologije/filozofije/psihologije i drugih humanističkih i društvenih nauka. (ukoliko se upisuju master akademske studije politikologije)
  • izvod iz matične knjige rođenih

Kandidati prilikom upisa na I godinu osnovnih akademskih studija podnose sledeća dokumenta:

  • Svedočanstva sva četiri (tri) razreda srednje škole - original dokumenta ili overene fotokopije
  • Diploma o završenoj srednjoj školi
  • Izvod iz matične knjige rođenih (da nije stariji od 3 godine)
  • Dokaz o uplati upisnine ( 5.000 din.)
  • Dokaz o uplati prve rate školarine
  • Dve slike veličine 3.5 cm x 4.5cm

Upis nove akademske godine

Svi studenti koji zaključno sa septembarskim ispitnim rokom polože ispite sa godine koju studiraju sa rezultatom od najmanje 37 ESPB imaju pravo da upišu narednu godinu studija, nezavisno od toga da li su im preostali nepoloženi predmeti sa iste ili različitih godina studija.

Upis nepoloženih predmeta

Pri upisu naredne godine studija studenti ponovo upisuju i sve predmete koje nisu položili, nezavisno od toga da li se oni nalaze na istoj ili različitim godinama studija.

PREDUPISNI PERIOD

Za sve naše buduće studente koji pokazuju inicijativu i zainteresovani su za upis pre svih, nudimo posebne uslove. S obzirom da Fakultet svake godine prima ograničen broj studenata na osnovne akademske studije (80 na studije prava, 60 na studije politikologije), nudimo posebne uslove, odnosno nagrađujemo one najagilnije i najambicioznije. Naime, prijavom na Fakultet u periodu 01.04. - 30.04.  vi rezervišete sebi mesto do kraja 1. upisnog roka. Neophodno je da dođete na Fakultet (Narodnog fronta 53, Novi Sad) i popunite prijavu,a svu ostalu dokumentaciju neophodnu za upis možete naknadno dostaviti, nakon zvanične mature i dobijanja diplome. Ukoliko želite već sada da popunite preliminarnu prijavu i anketni list možete to da uradite klikom na ponuđene linkove.


Dobrodošli na Fakultet za evropske pravno-politicke studije!

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3