Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Neutralnost u XXI veku

12. marta 2014. na Fakultetu za evropske pravno-političke studije održana je promocija knjige Neutralnost u XXI veku – pouke za Srbiju.

Knjiga Neutralnost u XXI veku nastala je kao zbornik radova sa istoimene međunarodne konferencije na kojoj su radove izlagali domaći i inostrani stručnjaci iz oblasti međunarodne politike. Nakon reči dobrodošlice ispred FEPPS-a, prodekan za politikologiju, doc. dr Veran Stančetić podsetio je prisutne da su mnogi koncepti u savremenoj politici neprecizni bez prostornog i vremenskog konteksta, te da otvaraju veliku mogućnost za demogogiju i zloupotrebe, i da je zato  veoma važno za stručnu javnost da precizno zna šta se misli pod određenom rečju odnosno politikom.

Mr Igor Novaković, istrazivač ISAC Fonda i urednik zbornika Neutralnost u XXI veku – pouke za Srbiju, predstavio ISAC fond, konferenciju i publikaciju. Objasnio je motiv njihovog angažmana a to je da se u Srbiji zapravo povede javna debata kada je u pitanju koncept neutralnosti, bez zalaganja za ili protiv već prvenstveno na osnovu dobiti i troškova koji bi iz takve politike proizašli.

Vojni ataše Kraljevine Švedske u Beogradu, gospodin Thomas Klementsson, govorio je o iskustvu Švedske. Objasnio je šta neutralnost znači za Švedsku i razloge za ovaj koncept. Naglasio je da Srbija mora sama da izabere svoj put ali i da zna razloge svoje eventualne neutralnosti ili pristupanja nekom vojnom savezu. Gospodin Nikola Petrović, direktor ISAC fonda, govorio je o vojnoj neutralnosti i objasnio da je ovaj koncept prilično neprecizno definisan u našim propisima, te su omogućene brojne interpretacije. Istakao je i to da se ne radi o opštoj vojnoj neutralnosti, već praktično o neutralnosti u odnosu na NATO pakt. On takođe insisitra da se ne radi o tome za ili protiv članstva u NATO paktu, već da u Srbiji mora da se povede debata i donese odluka na osnovu posledica koje ona proizvodi. Takođe je rekao da Srbija mora da ima jasan politički stav i eventualne zahteve prema NATO paktu zasnovane na objektivnim potrebama i situaciji naše države a ne emocijama.

Više o ISAC Fondu: http://isac-fund.org/lat/?subaction=showfull&id=1168376874&archive&start_from&ucat=3&

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top