Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Doc dr Leonas Tolvaišis (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta: Upoznavanje studenata sa procedurom prijave, svrhe, organizacije i izrade master rada. Kroz ovaj predmet studenti se upoznaju sa mentorskim radom, formalno-sadržinskim standardima, procedurama i tehnikama pri izradi master rada i njegovoj odbrani pred komisijom.
Ishod predmeta: Upoznatost sa pravilima  i osposobljenost za samostalnu izradu master rada

Preuzmite:

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top