Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Predavač: Prof. dr Miroslav Jovanović (e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. )
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 7


Cilj predmeta: Uvođenje i upoznavanje studenata sa promenljivom dinamikom lokacije proizvodnje. Lokacija ekonomske aktivnosti je bitna jer se na tom mestu zapošljavaju radnici, plaćaju porezi, smanju se izdaci za nezaposlene i često pokreće izvoz. Privući i zadržati preduzeća na određenoj lokaciji je veliki izazov za tvorce ekonomske politike. Globalizacija, fragmentacija proizvodnje i veliki transfer proizvodnih aktivnosti prema Aziji, pogotovo Kini, stvara novu sliku u okviru geografije proizvodnih aktivnosti. Studentima se izlažu teoretski stavovi u pogledu izbora lokacije proizvodnje i regionalna politika EU.
Ishod predmeta:Teorija lokacije proizvodnje ima određene stavove i savete, ali stvarnost često ide drugim tokom. U takvom nepredvidivom svetu treba se naslanjati na teoriju, kvantitativne studije i na mišljenje iskusnih stučnjaka jer često nepredvidivi slučaj može bitno da utiče na lokaciju određene vrste proizvodnje. Izbor lokacije proizvodnje ponekad porede sa umetnošću, a ne sa rigidnom naukom. Ekonomska politika često luta u vezi sa lokacijom proizvodnje. Lutanja su prisutna i u EU koja troši znatna sredstva za regionalni razvoj dok su rezultati takve politike najčešće nezadovoljavajući i povezani sa korupcijom i traćenjem sredstava poreskih obveznika. 

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top