Predavač: Prof. dr Dijana Marković-Bajalović (e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7
Cilj predmeta:
Objasniti studentima ulogu politike i prava konkurencije u državama sa tržišnim sistemom privređivanja i, posebno, za funkcionisanje unutrašnjeg tržišta Evropske unije.
Objasniti značaj donošenja i efektivne primene propisa iz oblasti zaštite konkurencije u državama koje su u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Osposobljavanje studenata da prepoznaju ponašanja tržišnih učesnika  koji, u skladu sa propisima Evropske unije, čine povrede konkurencije.
Ishod predmeta:
Sticanje osnovnih znanja o savremenim teorijskim pravcima koji analiziraju i objašnjavaju funkcionisanje tržišta.
Sticanje znanja o načinima uticaja države na pravilno odvijanje tržišne utakmice, primenom normi iz domena zaštite tržišne utakmice i kontrole državne pomoći.
Sticanje znanja  o osnovnim kategorijama povreda prava konkurencije u pravu EU, zloupotrebi dominantnog položaja, sporazumima kojima se sprečava, ograničava ili narušava konkurencija i koncentracijama kojima se stiče, odnosno ojačava dominantan položaj na tržištu i načinu njihovog regulisanja u primarnim i sekundarnim izvorima prava EU, praksi Evropske komisije i Suda pravde.

Preuzmite:

ČASOPIS "PRAVO I POLITIKA"

apple touch icon

MONOGRAFSKE PUBLIKACIJE

showcase 2

PRAVNA KLINIKA

showcase 3