Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE traju tri godine (šest semestara) i na njima student ostvaruje ukupno 180 ESPB bodova. Na prvoj godini osnovnih akademskih studija politikologije student sluša i polaže sedam obaveznih predmeta u dva semestra, kao i jedan izborni predmet (Engleski ili Nemački jezik). Na drugoj godini osnovnih akademskih studija student sluša i polaže šest obaveznih predmeta u dva semestra, kao i tri izborna predmeta koje sam odabere liste izbornih predmeta (izbornu listu čine četiri izborna predmeta – student bira dva predmeta, kao i izbor između ponuđenih stranih jezika – student bira jedan strani jezik). Na trećoj godini osnovnih akademskih studija student sluša i polaže šest obaveznih predmeta i tri izborna predmeta kao i tri izborna predmeta koje sam odabere liste izbornih predmeta (izbornu listu čine četiri izborna predmeta – student bira dva predmeta, kao i izbor između ponuđenih stranih jezika – student bira jedan strani jezik).

PRVA GODINA POLITIKOLOGIJE
PRVA GODINA POLITIKOLOGIJE
R.br. Šifr. predmeta Naziv predmeta Semestar  Broj časova sedmično i ukupno  ESPB
1. OPO18 Teorija države i prava I 5+2 (105) 9
2. OPO19 Istorija države i prava sa istorijom evropskih integracija I 5+0 (75) 7
3. OPO01 Uvod u političke nauke I 5+2 (105) 8
4. OPO20 Sociologija I 3+2 (75) 7
5. OPO21 Uvod u pravni i politički sistem EU II 5+2 (105) 9
6. OPO22 Ustavno pravo sa ustavnim pravom EU II 6+2 (120) 9
7. OPO23 Osnovi Ekonomije II 3+2 (75) 6
8.   Jedan izborni predmet sa liste      
8.1

OPO24

OPO34

Engleski jezik I I,II 2+0 (30) 5
8.2 OPO25 OPR34 Nemački jezik I I,II 2+0 (30) 5
Ukupno časova aktivne nastave     26/22  
Ukupno ESPB     60
DRUGA GODINA POLITIKOLOGIJE
DRUGA GODINA POLITIKOLOGIJE
R.br. Šifr. predmeta Naziv predmeta Semestar  Broj časova sedmično i ukupno  ESPB
1. OPO02    Socijalna psihologija III 3+2 (75)  7
2. OPR03   Politički sistem III 3+2 (75) 8
3. OPR04 Političke teorije III 6+2 (120) 10
4. OPR05 Savremena politička istorija IV 3+1 (60) 7
5. OPR26    Politički sistem Republike Srbije IV 3+2 (75) 5
6. OPO06 Politička sociologija IV 4+2 (90) 8
7.   Jedan izborni predmet sa liste      
7.1. OPO07 OPO36 Engleski jezik II III,IV 2+0 (30)
7.2.   OPO08 OPO37 Nemački jezik II       III,IV 2+0 (30)
8.   Dva izborna predmeta sa liste      
8.1.  OPO27 Ekonomska politika sa ekonomskom politikom EU III 3+0 (45) 5
8.2. OPO09 Studije regionalizma IV 3+0 (45) 5
8.3.  OPO28 Studije roda   3+0 (45) 5
8.4.  OPO29       Budžetska i monetarna politika EU III 3+0 (45) 5
Ukupno časova aktivne nastave     23/20  
Ukupno ESPB     60
 
TREĆA GODINA POLITIKOLOGIJE
TREĆA GODINA POLITIKOLOGIJE
R.br. Šifr. predmeta Naziv predmeta Semestar  Broj časova sedmično i ukupno  ESPB
1. OPO30 Uporedni politički sistemi sa uporednim političkim sistemom EU VI 4+0 (90) 8
2. OPO30     Izborni sistemi sa izbornim sistemom EU 3+2 (75) 7
3.  OPO11 Međunarodni politički odnosi 4+0 (90) 8
4. OPO12 Partije i partijski sistemi VI 4+0 (90) 7
5. OPO31 Javna uprava VI 4+0 (90) 8
6. OPO32 Ljudska prava V    3+2 (75) 7
7.   Jedan izborni predmet sa liste          
7.1.     OPO13, OPO38 Engleski jezik III      V,VI  2+0 (30) 5
7.2.     OPO14, OPO39    Nemački jezik III     V,VI   2+0 (30) 5
8.   Dva izborna predmeta sa liste      
8.1. OPO15 Fenomenologija nasilja 3+0 (45) 5
8.2.   OPO16    Geopolitika VI 3+0 (45) 5
8.3.  OPO17 Politička kultura VI 3+0 (45)  5
8.4.  OPO33 Javne finansije i finansijsko pravo V 3+0 (45) 5
Ukupno časova aktivne nastave 21/23  
Ukupno ESPB 60


MASTER AKADEMSKE STUDIJE POLITIKOLOGIJE predstavljaju logičan nastavak osnovnih akademskih studija, tokom kojih studenti stiču dodatna produbljena  znanja i  veštine. Studije traju dve godine, (120 ESPB) odnosno četiri semestra. Završetkom master akademskih studija politikologije student stiče zvanje „master politikolog“. Prvi izborni modul je Međunarodni odnosi i evropske integracije koji sadrži discipline od značaja za rad u institucijama vezanim za međunarodne odnose, odnosno u službama državnih organa, međunarodnim privrednim korporacijama, zatim za rad u diplomatsko-konzularnim predstavništvima i međunarodnim vladinim i nevladinim organizacijama kao i za poslove uključivanja Srbije u evropske integracije. Drugi izborni modul je Regionalizam i lokalna samouprava koji koji pruža mogućnost studentima da kroz dodatne discipline potpunije ovladaju znanjima o unutrašnjem uređenju i funkcionisanju države, naročito kroz usvajanje znanja o lokalnim i regionalnim politikama odnosno lokalnom upravljanju i demokratiji bez čega u savremenim uslovima nema dobro organizovane i funkcionalne države.

I GODINA MASTER POLITIKOLOGIJE
 PRVA GODINA (MASTER) POLITIKOLOGIJE
R.br. Šifr. predmeta Naziv predmeta Semestar  Broj časova sedmično i ukupno  ESPB
1. MPO01  Teorije i modeli demokratije I 3+2 (75)  9
2. MPO02 Politička sociologija savremenog društva I 3+2 (75) 9
3.      Jedan izborni predmet sa liste        
3.1 IMPO01 Politička filozofija II 4+2 (90) 9
3.2 IMPO02 Religija i politika II 4+2 (90) 9
4.   Strani jezik I      
4.1. IMPO03 Engleski jezik I II 4+0 (60)
4.2. IMPO04 Nemački jezik I II 4+0 (60)
5.   Izborni modul I (Međunarodni odnosi i evropske integracije)      
5.1.   MPO03      Savremeni međunarodni odnosi i globalizacija II  3+2 (75) 7
5.2.  MPO04      Međunarodni ekonomski odnosi i evropske integracije II 3+2 (75)  7
5.3. MPO05 Međunarodne organizacije I 3+2 (75) 7
5.4.     Jedan izborni predmet sa liste                  
5.4.1. IMPO05     Zajednička poljoprivredna politika EU  I     3+2 (75)    7  
5.4.2.   IMPO06   Međunarodno javno pravo I       3+2 (75)    7  
6.      Izborni modul II (Regionalizam i lokalna samouprava)      
6.1.  MPO06 Teorija i praksa regionalizma  II 3+2 (75) 7
6.2. MPO07  Lokalna samouprava     II 3+2 (75) 7  
6.3. MPO08 Javna administracija u decentralizovanim državama I 3+2 (75)  7
6.4.           Jedan izborni predmet sa liste          
6.4.1. IMPO07     Lokalna samouprava u Srbiji I 3+2 (75)   7
6.4.2.  IMPO08      Politika regionalonog razvoja u EU 3+2 (75)   7  
Ukupno časova aktivne nastave         20/ 20 (300/300)  
Ukupno ESPB     60
II GODINA MASTER POLITIKOLOGIJE
DRUGA GODINA (MASTER) POLITIKOLOGIJE
R.br. Šifr. predmeta Naziv predmeta Semestar  Broj časova sedmično i ukupno  ESPB
1. MPO09 Metodologija naučnoistraživačkog rada   III 4+3 (105)  10
2. MPO10 Etika i politika III 4+3 (105) 8
3.        Jedan izborni predmet sa liste          
3.1. IMPO09 Teorija elite i demokratske konsolidacije III 4+2 (90) 7
3.2.  IMPO10 Multikulturalizam i demokratija III 4+2 (90) 7
4. MPO11 Parlamentarizam i parlamentarno pravo IV 5+3 (120) 10
5. MPO12 Teorijske osnove izrade master rada IV 5+3 (120) 10
6.      Strani jezik II             
6.1.    IMPO11 Engleski jezik II III 2+0(30) 5
6.2.  IMPO12  Nemački jezik II III 2+0(30) 5
7. MPO13 Master rad         IV   10
Ukupno časova aktivne nastave 22/18 (330/270)  
Ukupno ESPB 60


DOKTORSKE DISERTACIJE

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top