Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

Doc. dr Edislav Manetović

Edislav Manetović je rođen u Sremskoj Mitrovici. Diplomirao je medjunarodne odnose na Univerzitetu grada Njujork (City University of New York) 1993. godine. Na istom univerzitetu je 1995. godine magistrirao medjunarodne odnose, a 2005. je na tom univerzitetu stekao doktorat iz politickih nauka. Tokom doktorskih studija specijalizirao je medjunarodne odnose (teorije medjunarodnih odnosa, medjunarodne organizacije, ljudska prava) i komparativnu politiku (metodi i koncepti, procesi modernizacije). Radio je kao konsultant za Ujedinjene nacije i Vladu Srbije. Tokom 2008. godine je bio konsultant u Sektoru za odnose sa medjunarodnim misijama na KiM pri Ministarstvu za Kosovo i Metohiju. Bio je konsultant Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (1999-2001), Regionalnog biroa za Afriku pri Programu Ujedinjenih nacija za razvoj (1998), i istraživač i vođa grupe u Direkciji za menadžment i upravu pri UN (1997). Izmedju 1986. i 1992. radio je za Savezni sekretarijat za inostrane poslove, SFRJ.

Dobio je nagradu “Secretary of State” koju su 2007. godine osnovali poslediplomci medjunarodnih odnosa i diplomatije Siton hol univerziteta. Tokom 2002. i 2003. godine koristio je je stipendiju Hajek fonda za naučnike koju dodeljuje Institut za humanisticke studije (Institute for Humane Studies). U isto vreme je dobio i Godišnju stipendiju za disertaciju Gradskog univerziteta Njujork. Od 1995. do 2000. godine dodeljivana mu je Stipendija A za poslediplomske studente Gradskog univerziteta u Njujorku. 1993. godine izabran je za člana nacionalnog društva Phi Beta Kappa koje je osnovano 1776. godine.

Član je International Studies Association (SAD), Association for the Study of Nationalities (SAD), American Association for the Advancement of Slavic Studies (SAD), American Association for the Advancement of Serbian Studies (SAD), Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (Velika Britanija).
Od 2004. predaje na Školi za diplomatiju i medjunarodne odnose, Siton hol univerziteta (School of Diplomacy and International Relations, Seton Hall University) u zvanju univerzitetskog predavača (Adjunct Professor) i docenta (Term Faculty). Na Školi za diplomatiju predaje dodiplomske i magistarske predmete. Od 1997. do 2006. predavao je medjunarodne odnose i komparativnu politiku na Merimaunt Manhatan koledžu (Marymount Manhattan College) i Univerzitetu grada Njujork (City University of New York).

Na dodiplomskim studijama predavao je Spoljnu politiku SAD, Uvod u medjunarodne odnose, Medjunarodnu bezbednost i konflikt, Nove dimenzije ljudske bezbednosti, Institucije globalnog upravljanja, Model Ujedinjenih nacija, Ljudska prava, Ljudska prava u komparativnoj perspektivi, Nacionalizam, ljudska prava, i globalizacija, Uvod u komparativnu politiku, Uporedne politicke sisteme, i Metodologiju.

Na magistarskim studijama držao je sledeće predmete: Teorije medjunarodnih odnosa;  Spoljna politika EU; Spoljna politika SAD; Komparativna spoljna politika; Seminar iz spoljne politike; Kreiranje spoljne politike; Medjunarodne organizacije; Ujedinjene nacije; Mirovne operacije UN; Politika kulturno-etničkog pluralizma; Prevencija konflikta.
U 2011. godini izabran je za docenta Fakulteta za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu.

Objavljene radove i naučno-istraživačke radove možete pogledati ovde

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top