Options

Body Background:
Body text color:
Links Color:
CONTENT Color:
Color suggestions:
TOP/FOOTER COLOR:
T/F BG Color:
T/F BG opacity:
HEADER/BOTTOM COLOR:
H/B BG Color:
H/B BG opacity:
This panel is build only for demo purposes. It does not work well on IE
expand

Uloguj se

-samo za registrovane studente FEPPS-a

Da biste se registrovali na e-mail webmaster@fepps.edu.rs pošaljite sledeće podatke:ime, prezime,JMBG, broj indeksa, godinu studija, važeću e-mejl adresu.Pristup sajtu odobrava samo webmaster, a podatke o korisničkom imenu i šifri dobićete na vaš e-mail.

+ (381) 21 417 633 Login

  Prof. dr Ana Dević

Rođena je 4.05.1959. u Novom Sadu. Diplomirala je 1983. godine na Univerzitetu u Novom Sadu, Ekonomski fakultet u Subotici, na smeru "Planiranje i privredni razvoj".  Master diplomu iz studija razvoja, smer "Politika i razvojne strategije" (M.A. Development Studies) stekla 1986. godine na Institutu za društvene nauke, Hag, Holandija (Institute of Social Studies, The Hague, the Netherlands). Na Kalifornijskom univerzitetu u San Diegu, SAD (University of California at San Diego) stekla Master diplomu (M.A.) i diplomu magistra filozofije (M. Phil.) u oblasti sociologije 1993. Na istom univerzitetu stekla i diplomu doktora filozofije u oblasti sociologije (Ph.D., Sociology) 2000. godine na temu: “Konstrukcija socijalističkog nacionalizma i njegove alternative: društveni i politički kontekst i intelektualna kritika u SFR Jugoslaviji od sredine 1960-ih do 1992” (Forging Socialist Nationalism and Its Alternatives: Official Nationalism, Intellectual Activism, and Everyday Solidarities in Yugoslavia, 1960s-1992).

Univerzitetsku karijeru započela na Bilkent univerzitetu, Departman za političke nauke, Ankara, Turska, gde je bila gostujući docent 1998-1999 godine. Od 1999-2001 bila je gostujući docent na Braun Univerzitetu, Votson institut za medjunarodne studije, Providens, SAD, gde je imala i status postdoktorskog istraživača. Od 2002 do 2006. godine bila je vanredni profesor na Univerzitetu u Arhusu, Danska, Departman za političke nauke, a od 2007. do 2009. godine  je bila docent na Univerzitetu u Glazgovu, Velika Britanija, Departman za sociologiju, antropologiju i primenjene društvene nauke i vanredni profesir na  Dogus univerzitetu u Istanbulu, Turska, na Departmanu za međunarodne odnose. Od 2011. godine je vanredni profesor na Fakultetu za evropske pravno-političke studije u Novom Sadu.

Član je Asocijacije za istraživanja nacionalnih pitanja, sedište na univerzitetu Kolumbija, Njujork, SAD (Association for the Study of Nationalities, Columbia University, New York, USA) i Američke sociološka asocijacija (American Sociological Association).

OBLASTI NAUČNE SPECIJALIZACIJE: Komparativna politička i istorijska sociologija; Sociološka teorija; Sociologija kulture i medija.

Uže oblasti: Nacionalizam i etnicitet; multukulturalizam i demokratija; Rod, feminizam i društvena pravda; Društveni pokreti; Film i književnost u socijalizmu i post-socijalizmu kao metode istraživanja konflikata.
Jezici: Engleski (potpuno vladanje jezikom); ruski (potpuno vladanje jezikom/ polu-maternji); francuski, spanski, slovenacki, italijanski (pasivno).

Spisak objavljenih radova, gostovanja, naučne skupove možete pogledati ovde

KONTAKT

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE
Narodnog fronta  53, 21000, Novi Sad, Srbija
Tel: (+381) 21  417 633; 6756 200; 6756 201
Email: office@fepps.edu.rs

LIKE / TWEET US
Scroll to top